3 tegn på at strategien gjør selskapet en bjørnetjeneste

Dato: 19.02.2019

Hvor god er selskapets strategi? Er strategien deres viktigste akselerator for ønsket utvikling, eller gjør den selskapet en bjørnetjeneste? Test selskapets strategi på neste ledermøte! Stemmer én eller flere av tegnene er det på tide å løfte selskapet inn i fremtiden med en helt ny strategiprosess.

 

Amazon leverer offensiv vekst – 8,2% vekst i produktsalg i 4. kvartal 2018 tilsvarer en omsetning på 44,7 mrd. USD og utgjorde 31,5% av Amazons produktsalg i hele 2018. Solid innspurt på året med andre ord. Til sammenligning hadde norsk varehandel 2,5 % vekst i samme kvartal 2018 sammenlignet med året før.  

Varehandelen har vært en av sektorene som har stått i sterkest motvind det siste året, hvor 1042 selskaper gikk konkurs i 2018. Dette er en økning på 22,7 prosent mot 2017. 
Den gode nyheten (for Amazon - red.anm.) er inntektsvekst i 4.kvartal som endte på 20 %.

Som en av verdens største selskaper er en av årsakene bak Amazons suksess at de har en strategi og en visjon som eies og deles av alle medarbeidere. Det kom tydelig frem i mitt møte med en av selskapets ledere da jeg besøkte Amazons datterselskap AWS i San Fransisco.

Den dårlige nyheten er at fullt så enkelt er det ikke. En god strategi som løfter selskapet og øker dens konkurransekraft over lengre tid må levere langt mer enn som så om den skal være verdt sin investering i tid og ressurser.

Interessert i mer innsikt, les: Innovasjon – Endring er ikke en destinasjon 

3 tegn på at strategien gjør selskapet en bjørnetjeneste

  1. Strategien er et resultat av utstrakt «copy-paste».

Det første tegnet på at strategien ikke kommer til å levere eventyrlige resultater er at den passer for elegant inn i selskapets utviklingskurve. Denne typen strategier er til forveksling lik den forrige, og harmonerer godt med resultatene fra i fjor, pluss litt pynting. 

Årsaken til at dette er et utbredt fenomen er at ledelsen tar selskapets rammebetingelser for gitt. Det innebærer i de fleste tilfeller at ambisjonsnivået er for lavt i forhold til potensialet.

Selskaper med denne typen strategi anser seg selv som kjernesunn, solid og økonomisk bærekraftig fordi de så langt har lykkes med å levere gode resultater, og både styret og eierne er ofte fornøyd.

Utfordringen er at det som har fungert godt de siste ti årene, mest sannsynlig vil være en stor ulempe de neste ti årene, fordi ingenting i vår tid kan forventes å stå uberørt når det teknologiske hurtigtoget farer forbi.

 

  1. Strategien har sitt utspring i tall dyppet i generiske formuleringer

Vekst og lønnsomhet er en forutsetning for de aller fleste virksomheter. Det bør derfor ikke være nødvendig å utsette medarbeidere for generiske formuleringer omkring selvfølgeligheter.

Vi trenger naturligvis tall og måling for å navigere og handle i samsvar med et skiftende landskap, dét vil nok ikke endre seg med det første.

Min oppfordring er å gi dine medarbeidere den tillit at de forstår økonomiske parametere og hvorfor de er der. Bruk energien på sterkere virkemidler som skaper høyere grad av engasjement og måloppnåelse.

  1. Strategien bærer preg av avansert ryggdekning

Strategi er å ta en tydelig posisjon, vite hva du leverer av verdi og hvorfor selskapet utpeker seg blant konkurrentene. Strategi handler om å ta et aktivt valg om å lede ved å skape endring, fremfor å vente på den.

Selskaper som er for lite tydelige i sin posisjon og verdiforslag sprer seg for tynt og for mange steder. De er mer redde for hva de ikke er, enn å være det de faktisk er fullt ut. Populært kalt helgardering.

Å tilby alt på menyen vil ha som naturlig konsekvens at selskapet sannsynligvis ikke er mester i noe. Denne typen selskaper leverer i beste fall på nivå med konkurrenten og er dermed også forsvinnende lik, altså vanskeligere for kunden å skille fra hverandre.

Hvorfor kunden skal velge dere er en konsekvens av selskapets strategi.

En strategi skal vise vei og gi klarhet i hva og hvordan vi skal vinne kundene og lykkes med selskapets ambisjoner.


Som med alle viktige beslutninger, finnes ingen snarvei til en strategi i verdensklasse. Strategiprosesser må anses som en investering i fremtidens markedssituasjon og er en krevende navigasjonsoppgave for de fleste ledergrupper med operativt fokus og tette kalendere.

Spørsmålet som skiller morgendagens vinnere fra konkurrentene er: har selskapet råd til å ikke ha en strategi som utnytter forretningsmulighetene i kjølvannet av den teknologiske utviklingen?

Hva vil skje om konkurrentene har en strategi som øker deres forsprang?

Hvilken type selskap ønsker dere å være i dag og i fremtiden? Et selskap som venter på eller skaper endringer?

Dét er forøvrig også et strategisk valg som bare de mest fremoverlente selskaper evner å ta.