Ikke alle kunder er like viktige!

Derfor er det viktig å forstå kraften som ligger i å gjøre en strategisk kundesegmentering.
Les mer

  Kunsten å velge de riktige kundene

  Slik gjennomføres strategisk kundesegmentering.

  Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

  Excello svarer på hvilke kunder som du bør jobbe mest med.

  Tre av Norges beste konsulenter til Excellerate

  Henter tilbake Morten Brandt og rekrutterer Madeleine Svensson og Bård Fossli Jensen. Excellerate er dermed Norges mest erfarne spesialistmiljø for virksomheter som ønsker å bli bedre på å finne, vinne og beholde kunder.

  Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

  Etablerer du nye verdier eller fornyer verdiene i selskapet? Da er det behov for å innarbeide nytt verdisett hos de ansatte, for resultatene oppstår kun ved adferdsendring som speiler verdiene i selskapet. Hva er ellers hensikten med verdiene?

  Gjør det enklere å gjennomføre store endringer

  Med Mando leveres prosjekter raskere og med høyere kvalitet. Den nye appen er basert på beste praksis fra over 5000 større utviklings- og omstillingsprosjekter i Norge siste 30 år.

  Kompetanseheving øker motivasjonen hos selgerne

  Den skarpeste selger trenger påfyll og inspirasjon for å lykkes. Excellerate har gått dypere for å finne ut hva som skal til for å håndtere salgsrollen i endring.

  Scandinavian Technology Institute endrer navn til Excellerate

  Nytt selskapsnavn skal gjenspeile effekten og verdien fra selskapets rådgivning og tjenester.

  Selgere trenger også læring og kompetansepåfyll

  Det er et stort gap mellom hva salgsledere og selgere mener er nødvendig for å prestere bedre. Det kommer frem i rapporten «Sales Insight Report 2022». – Salgshverdagen er blitt mer komplisert, kravet til innsikt og kunnskap øker i takt med at