Tre av Norges beste konsulenter til Excellerate

Henter tilbake Morten Brandt og rekrutterer Madeleine Svensson og Bård Fossli Jensen. Excellerate er dermed Norges mest erfarne spesialistmiljø for
Les mer

  Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

  Etablerer du nye verdier eller fornyer verdiene i selskapet? Da er det behov for å innarbeide nytt verdisett hos de ansatte, for resultatene oppstår kun ved adferdsendring som speiler verdiene i selskapet. Hva er ellers hensikten med verdiene?

  Gjør det enklere å gjennomføre store endringer

  Med Mando leveres prosjekter raskere og med høyere kvalitet. Den nye appen er basert på beste praksis fra over 5000 større utviklings- og omstillingsprosjekter i Norge siste 30 år.

  Kompetanseheving øker motivasjonen hos selgerne

  Den skarpeste selger trenger påfyll og inspirasjon for å lykkes. Excellerate har gått dypere for å finne ut hva som skal til for å håndtere salgsrollen i endring.

  Scandinavian Technology Institute endrer navn til Excellerate

  Nytt selskapsnavn skal gjenspeile effekten og verdien fra selskapets rådgivning og tjenester.

  Selgere trenger også læring og kompetansepåfyll

  Det er et stort gap mellom hva salgsledere og selgere mener er nødvendig for å prestere bedre. Det kommer frem i rapporten «Sales Insight Report 2022». – Salgshverdagen er blitt mer komplisert, kravet til innsikt og kunnskap øker i takt med at

  Bedriftskultur: Dårlig samhandling og samarbeidsklima eroderer virksomheter innenfra

  Ledere vi snakker med forteller oss at det er spesielt én ting som går igjen og som skaper grunn til bekymring i høst, og det har å gjøre med bedriftskultur. Lederne sliter med samhandling og samarbeid, både innad i team og mellom team og

  Salgsledelse: Ikke stå i bunnen av bakken

  Har du sett hopptrenere under konkurranser? Tror du de står ved hoppkanten bare for å godkjenne vindforholdene? Har du lurt på hvorfor de ikke står i bunnen av bakken så de kan se lengden på hoppet og feire resultatet med utøveren?

  Beste praksis i en salgsorganisasjon - hvordan definerer du det?

  Det er lett å definere beste praksis for en selger. Det er bare å finne ut hva de beste selgerne gjør. Det er beste praksis. Men hvordan? Om du ikke vet hva du skal se etter, da er det vanskelig. Hvordan kan vi destillere egenskapene til de beste