Slik jobbet Olivia med e-læringsverktøy under pandemien

Dato: 15.12.2021
Bjørn Kalkdijk

Forfatter:

Bjørn Kalkdijk

Tidenes rollercoaster. Det var det hun kalte det, Kristin Arnkværn. Hun er HR-direktør i restaurantgruppen Olivia, med e-læring som har et titalls restauranter i flere byer og land. Koronapandemien traff dem selvsagt hardt. Vi husker alle hvordan restaurantene måtte tilpasse seg myndighetenes stadige og endrede krav om lukking, gjenåpning, matlaging og servering ved bordene. Kan vi ha på oss ringer? Har jeg for lange negler?

At de likevel i denne perioden klarte å åpne to nye restauranter, i Lillestrøm og Stockholm, er råsterkt.

Jeg hørte Kristin fortelle om dette under et frokostarrangement vi hadde nylig, og jeg ble imponert over hva jeg hørte, selv om jeg har fulgt Olivia tett over lang tid. Samtidig ble jeg styrket i min overbevisning om at læring og kommunikasjon må settes i system. For hadde ikke Olivia hatt systemer for å informere og lære opp de ansatte under pandemien, ville en vanskelig situasjon blitt verre.

Digital kommunikasjon og e-læring var viktig

Olivia bestemte seg tidlig for å kommunisere med de ansatte selv om de ikke var fysisk på jobb. De bestemte seg også for å kommunisere selv om de ikke hadde noe å fortelle. Når ansatte befinner seg på vidt forskjellige steder, da er e-læring det mest effektive. Kanskje det eneste effektive.

En gruppe som Olivia har også et behov for å ha ensartet opplæring og informasjon til de ansatte. Det kan ikke være opp til hver enkelt leder i de ulike restaurantene å finne hver sin versjon av hva som skal kommuniseres. E-læring satte en gruppe som Olivia i stand til å sjekke om opplæringen var gitt og forstått. Det handlet forresten ikke bare om pandemi-krav, det handlet om essensielle ting som nye menyer. Vår og høst skal de skiftes ut, og de skal skiftes i alle restaurantene. Det må kommuniseres, og den digitale plattformen Olivia bruker, sikret at dette gikk bra, uansett hvor de ansatte befant seg.

E-læringen må fenge

Det er ikke nok å sende ut et word-dokument og så tro at man driver e-læring. E-læring, eller digital læring, bør foregå gjennom et learning management system, et LMS. Vi i Excellerate bruker eloomi. Da har dere muligheten til å skreddersy opplegg og bruke elementer som video, bilder og tester.

Olivia har mange unge medarbeidere som gjerne vil ha levende bilder. I tillegg har de ansatte bakgrunn fra 60 ulike land og språk, og alle skal lære det samme. Da er ikke tekstbaserte håndbøker det beste. Men et godt e-læringssystem kan gjøre det underholdende å lære og å bli informert.

Husk hva Walt Disney sa: “I would rather entertain and hope that people learned something than educate people and hope they were entertained.”

Resultatorientert e-læring gir ferdigheter
For å sikre en god digital læringsstrategi som gir resultater er det noen viktige suksesskriterier man bør ha i bakhodet:

  • System: Læringsplattformen må være intuitiv både for medarbeider, leder og administrator slik at den kan brukes i en hektisk hverdag.
  • Innhold: Læringen som ligger i plattformen må oppfattes som relevant og gi læringsutbytte.
  • Implementering: Vår erfaring er at kundene trenger en sparringspartner for å sikre at plattformen blir tatt i bruk og gir resultater.

Målinger og tydelige mål gir resultater i e-læring

Kristin Arnkværn fra Olivia understreket også hvor viktig det er med mål og måling. Et LMS er et veldig godt verktøy for dette. Målene må kommuniseres tydelig. Hvorfor er det viktig at å gå gjennom dette, og hva skal vi oppnå?

Deretter må resultatene måles og kommuniseres ut. Her finnes det ulike metoder for å spre informasjon, men Facebook Workplace og ulike intranettløsninger er i bruk.

ATV (Average Ticket Value) er indikator som i restaurantbransjen kan brukes til å angi verdien av hver gjest eller hvert bord. Olivia klarte å øke ATV med 15,- per ticket under pandemien, og det var kun en liten del av denne som bestod av prisstigning. Prisstigningen representerte 1,5 prosent, så dette handler om at de ansatte gjorde en kjempejobb for å øke lønnsomheten.

Et enkelt regnestykke: Hvis hver ticket økes med 15,- ekstra, så betyr en million gjester at omsetningen øker med femten millioner kroner.

Økningen kom som et direkte resultat av et prosjekt der servitørene skulle gi en anbefaling til gjestene.

Nettopp fordi restaurantgruppen har kontroll på indikatorer som ATV, kan de også feire når det er en framgang.

- Under pandemien spiste vi utrolig mye kake. Vi har skapt en kultur for vekst og glede og feiring med tydelige mål, kunnskapsdeling, læring og opplæring som gir mening og er forståelig, sa Kristin.

For oss i Excellerate er det hyggelig og givende å samarbeide med en restaurantgruppe som er så bevisst på å bruke moderne metoder og som deler sine ferdigheter. Det gjør alle bedre og til slutt skaper det fornøyde kunder.

Trykk her for å komme i kontakt med meg.

New call-to-action