Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?

Dato: 10.01.2022 Kultur, Analyse
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Organisasjonskultur (kall det gjerne bedriftskultur) er sentralt for vekst og utvikling i et selskap. Men det er mer enn bare sminke, jeg mener at kultur er mer enn oppsminkede merkevareverdier og det vi kaller kommunisert kultur eller verdier. Hva er deres egentlige kultur, under sminken?

Det sies at bedriftskultur er noe som «sitter i veggene», men kultur kan måles, endres og dyrkes og dette er noe som må jobbes med. Du må ta hensyn til den usminkede sannheten for å bygge den kulturen som strategien til selskapet krever.

Hva mener jeg når jeg snakker om bedriftskultur eller organisasjonskultur? Kultur er summen av det vi tror på, det som er viktig for oss og det vi forventer er passende og upassende atferd. Og det er direkte knyttet til strategien i selskapet ditt. Det er konkurransekraften i selskapet som konkurrentene ikke kan kopiere.

Ta et enkelt eksempel som kundeorientering. Mangel på kundeorientering er et problem som er kjent i noen bedrifter, og noe som ikke akkurat fremelsker en vekstkultur. Så lenge folk synes dagens kundehåndtering er greit, da er det vanskelig å fjerne det fra bedriftskulturen. Det er ikke nok å proklamere at «her i bedriften skal vi være opptatt av kundene» hvis de underliggende holdningene forblir de samme.

Bedriftskultur og verdier kan måles

Det handler om verdier, og verdier kan måles. Det er fort gjort, og er ikke vanskeligere enn å måle for eksempel medarbeidertilfredshet. Du sender ut en survey, en digital samling av spørsmål, og resultatene viser hvor selskapet må jobbe for å endre eller forbedre verdiene. Det blir opp til ledelsen å definere dette og legge opp tiltak som for eksempel styrker motivasjonen innenfor bestemte områder.

Vi vet ganske mye om kultur i bedrifter. Bedriftene som kanskje er best analysert er dem vi kaller gasellebedrifter, altså de som har vokst fort og lønnsomt. Excellerate har analysert over 60 gasellevirksomheter og deres spesielle kultur. Kanskje du tenker at gasellekulturen ikke er relevant for deg, for dere har ikke den kraftige veksten eller at gasellebedrifter er startups der det er lett å doble omsetningen fra nesten null? Sånn er det ikke, noen selskaper har vokst med over 25% årlig i 8 år på rad. Det jeg snakker om her er like relevant for de store lokomotivene blant norske bedrifter. Kanskje en av avdelingene til konsernene skulle ligne litt mer på en gasellekultur og dermed få noe av den samme veksten?

Organisasjonskultur og bedriftskultur kan hindre vekst

Kultur kan faktisk være en hindring for vekst. Det er ikke bare jeg som sier det. De fleste toppsjefer en enige med meg. I en undersøkelse fra McKinsey sier mer enn 70% av 1411 toppledere at kulturen er et av de viktigste hindre for fremtidig endring, utvikling og vekst. 

Her er et par grunner til at bedrifter feiler:

  • De har en strategi, men ikke en kultur som støtter opp under strategien
  • Det er ikke klart hva strategien bestiller fra kulturen

Slik måler du bedriftskultur og organisasjonskultur

Kultur kan kartlegges. Ved å kartlegge kulturen får du vite hvor du står i dag og dermed hva som er ditt faktiske kulturelle utgangspunkt. Vi i Excellerate kartlegger gjerne kulturen ved hjelp av digitale dilemmaundersøkelser. Dette tar under en uke og gjør det tydelig om kulturen hjelper bedriften å vokse. Eller så ser vi at kulturen står i veien for vekst, og da er det på tide å definere den kulturen dere ønsker dere.

Excellerate er opptatt av datainnhenting og innsikt, og det er gjennom dette vi kan påpeke de verdiene som driver kulturen i selskaper. Mange bedrifter jobber strukturert med strategi, lager gode planer for å kompetanseheve de ansatte, organiserer hensiktsmessige mandater som passer til målene og mener de tar hensyn til kulturen. Likevel går det ikke bra.

Det vi ofte ser, er at man TROR at kulturen er sånn eller slik, men man har ikke sjekket om den faktisk ER sånn eller slik. Man har ikke gjort noen måling av de verdiene som er viktige for selskapet. Derfor må dere sørge for å innsikt i og data om kulturen. Først da ser dere om kulturen er det som strategien bestiller av den.

Det handler om å få det som er viktig for veksten til å henge sammen med den atferden vi har i selskapet. 

Slik gjør du kulturmåling i selskapet ditt

Hvordan gjennomfører du en måling av bedriftskultur i selskapet ditt? Vel, ved hjelp av kulturmålinger ser vi hvor dere står i dag. Så definerer vi hvor dere vil. Så gjelder det å tette dette gapet. Det høres kanskje enkelt ut når jeg skriver det slik, men det er hardt arbeid. Og det tar tid. Men det lar seg gjøres.

Start med strategi og målsetning. Det ligger ofte klart. Så setter du strategien på prøve ved å spørre: Hva slags endring krever dette av kulturen vår og hvilke drivere har vi som påvirker dette?

For gasellebedriftene ser vi at utvikling, stolthet, vekst og lidenskap er sterke drivere. Så finnes det en rekke underverdier av disse, og summen av disse verdiordene er kulturdriverne.

Så hva er driverne deres?

Hva er det strategien deres bestiller av kulturen?

Vil du ha en kulturmåling i selskapet ditt? Ta kontakt med Per Kjetil Parr

New call-to-action

Ikke alle kunder er like viktige!

Ikke alle kunder er like viktige!

Kunsten å velge de riktige kundene

Kunsten å velge de riktige kundene

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering