Alle artikler skrevet av:

Per Kjetil Parr

  Kunsten å velge de riktige kundene

  Slik gjennomføres strategisk kundesegmentering.

  Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

  Excello svarer på hvilke kunder som du bør jobbe mest med.

  Tre av Norges beste konsulenter til Excellerate

  Henter tilbake Morten Brandt og rekrutterer Madeleine Svensson og Bård Fossli Jensen. Excellerate er dermed Norges mest erfarne spesialistmiljø for virksomheter som ønsker å bli bedre på å finne, vinne og beholde kunder.

  Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

  Etablerer du nye verdier eller fornyer verdiene i selskapet? Da er det behov for å innarbeide nytt verdisett hos de ansatte, for resultatene oppstår kun ved adferdsendring som speiler verdiene i selskapet. Hva er ellers hensikten med verdiene?

  Gjør det enklere å gjennomføre store endringer

  Med Mando leveres prosjekter raskere og med høyere kvalitet. Den nye appen er basert på beste praksis fra over 5000 større utviklings- og omstillingsprosjekter i Norge siste 30 år.

  Scandinavian Technology Institute endrer navn til Excellerate

  Nytt selskapsnavn skal gjenspeile effekten og verdien fra selskapets rådgivning og tjenester.

  Bedriftskulturen er resten av isfjellet

  Ved et kjøp eller en fusjon overtar du også en bedriftskultur. Om vi ser på et selskap som et isfjell, er bedriftskulturen gjerne det som ligger under overflaten. Strukturene som ligger til grunn for oppkjøpet eller fusjonen blir da bare toppen av

  Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?

  Organisasjonskultur (kall det gjerne bedriftskultur) er sentralt for vekst og utvikling i et selskap. Men det er mer enn bare sminke, jeg mener at kultur er mer enn oppsminkede merkevareverdier og det vi kaller kommunisert kultur eller verdier. Hva