Bærekraft er vår tids største og viktigste utfordring - hva er verdien av å ta ansvar?

Dato: 27.05.2019

Vår tids utfordringer er også de største mulighetene til vekst, lønnsomhet og velferd. Selskaper som tar posisjon ved å skape lønnsomme, samfunnsnyttige konsepter bygger konkurransekraft - i og for fremtiden. Det er lønnsomt å vise engasjement og ta ansvar for vårt samfunn - hvis ord omsettes til handling.  

Globale samfunnsutfordringer krever fokusert oppmerksomhet. Vi står overfor et paradigmeskifte med hensyn til verdiene vårt samfunn, slik vi kjenner det i dag, er bygget på. Det er mye som ikke kan fortsette som før når teknologi blant annet automatiserer bort markedsandeler og jobber. Eller slik den lineære forbrukskulturen – bruk og kast – fører til at 80 % av alt plastavfall havner på fyllinger og i naturen.

 

Det er ikke opp til ungdommene i «skolestreik for klima»-bevegelsen å skape en ny verden.
Det er opp til oss. Som ledere, arbeidstakere, foreldre og medmennesker. Det er vårt ansvar å lede endring som bygger en verden basert på verdier vi ønsker og trenger for å lykkes med å løse vår tids største utfordringer.
Utrolig nok er det svært få bedriftsledere som har reflektert over hvordan samfunnsutfordringer har sammenheng med selskapets vekst og lønnsomhet.

 

Å stoppe klimaforandringene er bare ett av de globale samfunnsutfordringene som er fremhevet i FNs globale avtale med 17 bærekraftsmål som 196 land har underskrevet og sluttet seg til. Likevel handler vår tids utfordringer ikke utelukkende om klima. Ei heller kan klimasaken skape varige resultater – uten at det parallelt jobbes frem løsninger som bidrar til de andre 16 bærekraftsmålene.

 

Hvis du nettopp har kjøpt elbil, økologiske grønnsaker eller handlenett- og opplever god samvittighet for ditt bidrag til klimasaken - kan det være at du, uten å vite det, lurer deg selv. Det finnes ingen quick-fix – hverken til å lette egen «grønne samvittighet» eller i forretningssammenheng. Vi kan ikke kjøpe oss ut av situasjonen. Det kommer ingen varig endring av å gløtte med et halvt øye på problemstillingen og taste frem en løsning.

 

Verdien av å ta ansvar

Løsninger til virkelig store spørsmål skapes ikke over natten – innpakket i glanspapir og levert på dørstokken.
Hvilket av bærekraftsmålene kan din virksomhet ta ansvar for? På hvilken måte kan bærekraft skape nye muligheter for din virksomhet? Hvordan kan du finne, vinne eller beholde dine kunder gjennom å engasjere hele organisasjonen i å ta ansvar for våre omgivelser?
En god start for å skape ekte engasjement som mobiliserer hele organisasjonen, er først og fremst å ta et aktivt standpunkt om bærekraft som virksomhet. Ikke i nyttårstalen, men i strategien. Og da holder det ikke å kopiere «strategien» fra året før. Hvis du som leder evner å se muligheter i å bidra positivt til våre omgivelser, forstår du sannsynligvis også at det er behov for en helt ny strategi – basert på strategiske fremtidsscenario for ditt selskap.


Når bærekraft blir en integrert del av forretningsmodell og lønnsomme konsepter, vil kundene også foretrekke å velge ditt selskap fremfor konkurrenten i «høy-karbon»- eller «sosial dumping»-klassen.

 

Det er mye som er i endring i vår tid, men noe forblir: din virksomhet vil fremdeles ha behov for å finne, vinne eller beholde kunder. Det avgjørende steget for å lykkes med nye forretningsmuligheter er å omsette engasjement og samfunnsansvar fra tekst og tale - til ekte handling. Det bygger konkurransekraft med varige effekter i kundetilgang.

 

Hva er ekstra vekst verdt i ditt selskap?

Har du regnet ut hva denne kundetilgangen kan betyr for din virksomhet? For å illustrere dette - la oss si at det gir 5 % ekstra vekst i omsetning pr. år som et forsiktig anslag. Sannheten kan ligge langt høyere om du er eneste tilbyder i ditt marked med bærekraftige produkt- og tjenestealternativer.
I tillegg observerer vi at kunder i økende grad ønsker bærekraftige tjenester velkommen – hvilket kan tyde på høyere betalingsvilje når kundetilgangen skaper varig effekt ved å bygge omdømme, markedsposisjon og konkurransekraft.

 

Utfordringer er ikke løst bare fordi vi har satt tema på dagsorden. Ingen av oss kan vite hva fremtiden bringer. Vi kan heller ikke akseptere at «det kommer til å løse seg» og forvente at «noen» jobber med det. Det er ikke godt nok. Det vil ikke kundene dine akseptere som godt nok heller. Da er det mer sannsynlig at de vil velge samarbeidspartnere og leverandører som har tatt et aktivt valg om å bidra positivt til bærekraft.


Konkurransekraft bygget på ekte engasjement og konkret handling kan ikke kopieres.

Såkalt «grønnvasking» - dvs. samme produkt med grønn «innpakning» blir raskt avslørt av kunder med høy kunnskap og utstrakt bruk av google-søk. Lykke til med omdømmebygging om ditt produkt og virksomhet blir avkledt som «grønnvasker». Gapestokken er nådeløs i sosiale medier.

 

Hva er verdien av å ta ansvar for din virksomhet? Hvilken posisjon og hvilke muligheter kan det skape for fremtidig vekst?
Løsningen ligger i lederes evne til å ta strategiske valg og bygge sin strategi på rette fremtidsscenario. Det vil som sikre mye mer enn lønnsomhet i fremtiden. Det bygger posisjon og konkurransekraft som tiltrekker medarbeidere som ønsker å bidra til noe som er større enn seg selv. Hva er det verdt?