Har din virksomhet en langsiktig strategi?

Dato: 03.04.2018 Strategi

Strategi er å jobbe målrettet og langsiktig i et fremtidsscenario – dvs. å komme frem til hvorfor kunden skal velge din virksomhet – dine produkter og tjenester – også i fremtiden.

 

En visjon forteller hva virksomheten ønsker å være, mens strategien gir oss klarhet i hva som skal til for å realisere vår visjon. Strategien er helt konkret i hvilke ambisjoner og milepælersom skal til for å strekke seg nærmere visjonen år for år.

 

1. BARE FÅ VIRKSOMHETER HAR EN LANGSIKTIG STRATEGI

 

Jeg opplever at det er et fåtall virksomheter som har en fungerende, langsiktig strategi.
De fleste har det jeg kaller «redningsbøye» – dvs. handlingsplaner med korte horisonter – ofte mindre enn ett år. Tiltakene i handlingsplanen varierer i sannhet lite – her er høy grad av gjenbruk og ny innpakning. Redningsbøyen er til for nødsituasjoner. Den er påkrevet – av grunneier og Styret.

Redningsbøyen er ikke til for å legge ut på reiser som erobrer nye marked og bringer selskapet nærmere sin visjon i det fjerne. Den er best på korte avstander og konkrete operative problemstillinger. Til gjengjeld «oppdateres» handlingsplanen – alias redningsbøyen – årlig.
Den får splitter nye, litt høyere tall. Alt annet forblir uendret. Kjenner du det igjen?

Hvor mange år har dere hatt redningsbøye i virksomheten? Helt ærlig. Hvis du er toppleder og svaret er mer enn ett år bør du lese videre.

 
 

Ønsker du å lære hva en god strategi bør inneholde?

 
 

2. IKKE FORVEKSLE STRATEGI MED VISJON

 

Det hjelper lite å ha handlingsplaner om de ikke er forankret i en fungerende, langsiktig strategi. Korte, operative planer gir kortvarig avkasting. Det er i prinsippet det samme som å sette virksomhetens vekstrate til «museskritt» og være fornøyd med det.
Utfordringen med mange kortsiktige planer er at de ofte ikke er samstemte – de kan meget mulig gå i ulike retninger. Det er ikke bedriftsledernes hensikt at situasjonen er slik – det handler om bevissthet.

Mange toppledere er ikke klar over at handlingsplanen ikke vil gjøre selskapet i stand til å komme videre. Andre er bevisst på at den langsiktige strategien – som de forresten har liggende et sted – i realiteten er selskapets visjon. Eller i beste fall en strategi som er eldre enn 3 år.

 

3. I DAG ER FREMTIDEN

 

I dag er fremtiden, dvs. horisonten hvor næringsgrunnlaget er vesentlig endret, allerede om 1-2 år på grunn av den teknologiske utviklingen. Spørsmålet er om det holder for din virksomhet å ikke ha en langsiktig strategi.

 

Trenger du en vurdering av hvor godt deres strategi bidrar til gode fremtidsutsikter?
Ta kontakt med Nancy for et uforpliktende møte.

 

Den teknologiske utviklingen som foregår rundt oss i dag gjør små selskaper til globale forretningskonsern med vekstkurver lik hockeykøller.
Vi har allerede sett eksempler på hvordan det kan endre næringsgrunnlaget og inntjeningsmulighetene til tradisjonelle selskaper – i løpet av få år.

  • Hvor er den tradisjonelle platebutikken?
  • Hvilke utfordringer står eiendomsmeglere overfor når du enkelt kan selge boligen selv?
  • Hvordan vil kjøpesenter trekke til seg kunder i fremtiden – dvs. om kun 2-3 år?
  • Trenger vi hotell når du kan leie rom hos private hjem for lavere pris? 

Det mangler ikke på utfordringer å ta tak i – de fleste opplever å ha mye å gjøre på jobben.

 

4. FREMTIDEN ER ET LEDERANSVAR

 

Det hjelper lite å ha mye å gjøre om oppgaven du jobber med ikke fører virksomheten videre. Dessverre.

Fremtiden er et lederansvar i alle virksomheter. Det er ikke naturlig, eller hensiktsmessig, for alle medarbeidere å tenke på fremtiden til enhver tid. Hva skal virksomheten leve av i 2025?
Spørsmålet oppleves lite relevant i hverdagen.

Vi er tross alt nærmest oppgaven vi jobber med akkurat nå.
Problemet er bare at vi alle til enhver tid beveger oss mot fremtiden. Da kan det være en fordel å ha tenkt litt på hva som skal til for at fremtiden blir lys for virksomheten.

  • Hva er verdifullt for kunden i fremtiden?
  • Hva er kunden villig til å betale for i et fremtidsscenario?
  • Hvorfor er vi et bedre valg enn våre konkurrenter om 5 år?

En langsiktig, velfungerende strategi fører selskapet aktivt videre ved å lede an og nyttiggjøre samfunnsutvikling og teknologiske fremskritt.
Strategien skal skape engasjement hos alle medarbeidere ved å tydelig formidle hvilke ambisjoner og milepæler selskapet skal strekke seg etter. Korte, operative planer som er samstemte med selskapets langsiktige kurs gir størst effekt. Til sist gjenstår bare en faktor – kulturen i selskapet.

 

5. HVORDAN BØR STRATEGI SPILLE SAMMEN MED KULTUR?

 

Kulturen bør understøtte strategien slik at medarbeiderne opplever klarhet i hvordan hver enkelt nyttiggjøre sin kompetanse til å nå selskapets ambisjoner i fellesskap.

Når langsiktige perspektiver stemmer overens med kortsiktige, operative planer og kulturen understøtter prosessene får virksomheten virkelig vind i seilene og kan legge nye markeder innenfor sin rekkevidde.

Alternativet er å stole på redningsbøyen for å hente seg inn igjen om noe skulle begynne å skrante.

En redningsbøye er til for å hente tilbake det som er kommet på avveie.
De færreste vil velge en redningsbøye som transportmiddel for å erobre nye marked.

 

Vil du lære mer om strategi i samspill
med kultur?

Har du lyst til å vite hva en god strategi bør inneholde?

 
 
 
Når strategi spises til frokost

Når strategi spises til frokost

Når tok du sist en «helsesjekk» på din salgsorganisasjon?

Når tok du sist en «helsesjekk» på din salgsorganisasjon?

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft