Spaced Learning- Nye læremetoder øker innlæring av kunnskap!

Dato: 31.08.2018 E-læring

Det er spennende tider å drive med læring og utvikling i arbeidslivet. Det publiseres stadig ny forskning om effektive læringsmetoder, og i kjølvannet følger teknologi som gjør det lettere å ta metodene i bruk. Spaced learning er en metode du enkelt kan ta i bruk for å øke innlæring av kunnskap i din bedrift.

 

Trender innen læring

Trends in learning Report 2018 slår fast at vi er inne i et stort skifte der vi går fra tradisjonell e-læring og klasseromsundervisning mot opplæring som tar hensyn til hvordan vi lærer best, og på en måte som gjør at læringen gjennomføres som en naturlig del av den enkelte medarbeiders arbeidsflyt. The Open University’s Institute of Educational Technology som står bak rapporten er en ledende aktør innen identifisering og utvikling av nye tech-berikede læringsmetoder. I årets rapport trekker de blant annet frem «Spaced learning» som spesielt viktig i forhold til å forme måten vi lærer på i dag og fremover.

 

HVA er Spaced learning?

Spaced Learning ble utviklet av lærere og nevrofysiologer i England i 2005-2011. De tok utgangspunkt i forskningen til R. Douglas Fields (Making Memories Stick) som forklarte hvordan man med hjelp av tidsintervaller koder kunnskap i langtidsminnet.

Hans Teke, PhD i Utdanningsvitenskap ved Lunds Universitet, forklarer at når vi lærer oss noe, uansett om det er sykling eller matematikk, så aktiveres millioner av nerveceller i hjernen.

Cellene lenkes sammen i lange kjeder som blir som gangstier for minner som vi kan bruke om og om igjen. Men normalt repeterer vi ikke det vi lærer oss, noe som gjør at minnet forsvinner og det blir umulig å gjenkalle etter noen dager. Innlæringen må da skje igjen og vi er tilbake til start.

Om vi derimot bruker spaced learning, fester det seg mer, og mindre må læres igjen.  Årsaken er at vi legger inn pauser som gir nervecellene tiden de trenger (10 minutter) for å skape proteinene som forsterker kjedene. Når disse stimuleres for tredje gang blir de permanent sterke. Dermed har vi skapt et langtidsminne som tenderer å bli sterkere, og ikke svakere, med tiden.

Atlas knowledge som er spesialister på læringsteknologi, oppsummerer at metoden involverer 3 korte og intense innlæringssekvenser, vanligvis 15-20 minutter, med stadig økt involvering av deltakerne. Sekvensene er separert med 10 minutters intervaller der deltakere gjør noe helt annet, gjerne en fysisk aktivitet.

 

En leksjon med spaced learning kan se slik ut:

Spaced learning generell - bilde 3 blogg
  • Første sekvens kan være en tradisjonell powerpointpresentasjon av læringspunktene.
  • Andre sekvens kan være en muntlig quiz om læringspunktene.
  • Tredje sekvens kan være en caseoppgave knyttet mot realistiske situasjoner i forbindelse med læringspunktene.

 

HVORFOR spaced learning i arbeidslivet?

Nyere nevrovitenskap fra Dr Paul Kelly (University of Oxford, 2013) konkluderer også med bemerkelsesverdige resultater. Flere studier med grupper som brukte spaced learning oppnådde høyere testscore enn kontrollgrupper som lærte samme stoff over en periode med 4 måneders undervisning. Læring pr time var signifikant høyere for gruppene som benyttet «spaced learning».

Mange organisasjoner opplever et økt behov for læring og utvikling i arbeidstiden, samtidig som fokus på redusert bruk av tid og penger aldri har vært større. I denne forbindelse kan spaced learning være en gylden mulighet for å gjennomføre god og effektiv utvikling. Riktig bruk av spaced learning vil enten gi deg mer læring for hver time og krone, eller lavere kostander. Hva er mest verdifullt for din organisasjon?

 

NÅR passer spaced learning?

Hans Teke (PhD Utdanningsvitenskap) bekrefter at spaced learning også er utprøvd med hell i Sverige. Metoden kan benyttes til alle typer undervisning, men passer kanskje best når materialet er komprimert og man f.eks. vil oppsummere et kurs, forklare prinsipper eller gi deltakerne en verktøykasse for begrep.

Trends in learning Report 2018 understreker at spaced learning har vist seg spesielt populært og effektivt innen compliance-trening i arbeidslivet, dvs. opplæring i etterlevelse av interne og eksterne lover, regler og rettningslinjer.

Det er viktig for mange organisasjoner å dokumentere og monitorere læring. Bruk av spaced learning tvinger organisasjoner til å bryte ned ofte teknisk og potensielt kjedelig læring i små, overkommelige sekvenser som gjør læringspunktene mer tilgjengelig og lettere å huske. Når læringspunktene er brutt ned vil det også bli lettere å dokumentere hvem som har lært hva.

Min påstand er at dersom man legger mye av læringen i et e-læring system vil det bli enda enklere både å gjennomføre og å dokumentere aktiviteter, samtidig som det kostnadseffektiviserer ytterligere. 

 

Er e-læring og spaced learning fremtidens gylne kombinasjon?

Som produktsjef for et læringskonsept som blander ulike læringsmetoder for å oppnå max læring- og utvikling erkjenner jeg at det kan by på utfordringer å bruke spaced learning digitalt.  

Man har ikke full kontroll på hvor og når brukeren gjennomfører kurset, og på om man klarer å få brukeren til å ta kurset med de innlagte pausene uten at det fremstår som bortkastet tid. 

Når man likevel klarer å bruke spaced learning digitalt er det MYE å hente både i læringsutbytte og ressursbesparelser.

I min neste blogg presenterer jeg konkrete eksempler på hvordan du kan bygge opplæringsprogram med spaced-learning. Følg meg gjerne på LinkedIn dersom du er interessert i et varsel når den er ute. 

Har du erfaringer med spaced learning digitalt eller i kombinasjon med annen læring vil jeg gjerne høre fra deg.

 

Excellerate Progress - Et læringskonsept som hjelper deg å lykkes med blandet læring- og utvikling.

Slik er fremtidens selgertyper

Slik er fremtidens selgertyper

Opplæring - skap resultatene du ønsker!

Opplæring - skap resultatene du ønsker!

Slik tilrettelegger du for læring i organisasjonen

Slik tilrettelegger du for læring i organisasjonen