Gjør det enklere å gjennomføre store endringer

Dato: 30.05.2023 Innovasjon, Analyse
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Med Mando leveres prosjekter raskere og med høyere kvalitet. Den nye appen er basert på beste praksis fra over 5000 større utviklings- og omstillingsprosjekter i Norge siste 30 år.

Excellerate lanserer Mando. Programvaren hjelper bedrifter lykkes bedre i gjennomføringen av strategiske endringsprosjekter, i utviklingsprosjekter, eller når noe nytt skal innføres i avdelinger eller på tvers av virksomheten. 

- Alle ledere har erfaringer på godt og vondt fra endrings- og utviklingsprosjekter. Mando samler denne kunnskapen i et digitalt verktøy som gjør det enklere å utvikle, endre og implementere. Det er den eneste løsningen som kan måle at endring foregår i praksis, sier Per Kjetil Parr, direktør for forretningsutvikling i Excellerate. 

I appen legges aktiviteter og prioriterte tiltak inn på konsern-, avdeling, leder- og individnivå. Det gjør at den enkelte medarbeider kjenner sin rolle i leveransen, og ledere får et verktøy der de kan bidra til at prioriterte tiltak gjennomføres på rett måte til riktig tid. Alt presenteres i en form som skaper motivasjon og som bidrar til bedre kommunikasjon mellom ledere og medarbeidere. 

Sjekk ut Mando på vår nettside her

 

Ringreven som hjelper deg levere som avtalt 

Excellerate (tidligere kjent som Scandinavian Technology Institute og Euro Business School) har i over 30 år hjulpet bedrifter lykkes bedre med å endre-/innføre ny adferd, og i å nå sine kommersielle mål. Mando er basert på beste praksis fra over 5000 prosjekt over 30 år.  

Det er særlig fire kjente prosjektproblemer som Mando og metoden fjerner: 

  • Når det undervurderes hvor komplekst prosjektet er 
  • Ledere og medarbeidere som overvurderer egne evner til å iverksette og gjennomføre besluttede tiltak og aktiviteter
  • Ledere og ansatte som nedprioriterer viktige oppgaver i prosjektet i en hektisk hverdag
  • Dårlig kommunisert verdi og konsekvenser av å lykkes/ikke lykkes. For få ser personlig verdi av prosjektet. 

- Prosjekt som er dårlig planlagt eller undervurdert blir dyrere, vanskeligere enn antatt, og levert etter fristen. Årsaken er oftest at en ikke innledningsvis har forstått hvor kompleks oppgaven egentlig var. Vår programvare setter endringen og selve prosjektet i system slik at hele organisasjonen evner å levere i en krevende hverdag. Mando er en ringrev som har sett det meste og har verdifulle erfaringer å by på, sier Parr.    

 

Bedre beslutninger på alle nivå 

- Mando er testet ut i flere norske konsern med gode tilbakemeldinger. Ledere ser fort verdien, særlig i krevende prosjekter som spenner på tvers av bedriften og på avdelingsnivå. Med denne appen kan prosjekter leveres på en måte som skaper begeistring, sier Parr.  

For ledere er Mando et viktig verktøy for å utøve god ledelse i endring. Fordi en alltid er oppdatert på fremdrift er det enklere å gi løpende sekundering til hver ansatt, slik at den enkelte medarbeider får personlig støtte og hjelp til utvikling. Den samlede måloppnåelsen blir også bedre når oppgaver gjennomføres som planlagt, og produktiviteten øker på tvers av bedriften.  

- Mando blir som et kompass i hverdagen som gir bedre beslutninger på alle nivå og bedre fremdrift.  Suksessoppskriften handler om å få ledere og ansatte til å selv forstå hvorfor endring er riktig og viktig. Der er Mando særlig god å ha i hjørnet, avslutter Parr. 

Les mer om Mando her

Ikke alle kunder er like viktige!

Ikke alle kunder er like viktige!

Kunsten å velge de riktige kundene

Kunsten å velge de riktige kundene

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering