Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

Dato: 07.06.2023 Innovasjon, Analyse
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Etablerer du nye verdier eller fornyer verdiene i selskapet? Da er det behov for å innarbeide nytt verdisett hos de ansatte, for resultatene oppstår kun ved adferdsendring som speiler verdiene i selskapet. Hva er ellers hensikten med verdiene?

At verdiene pryder veggene i selskapet og publiseres på nettsidene dine betyr ikke at ansatte følger verdiene i hverdagen. Skal du realisere resultatene må du sikre at ansatte etterlever verdiene og endrer adferd.

Mange søker hjelp til dette, og hvis du googler «Implementering av verdier» kan man jo bli litt betenkt. Ofte beskrives det hvor tidkrevende og kompleks en slik øvelse er. Du får en komplisert 10-punkts liste med oppgaver du må definere, gjennomføre og lykkes med. For ikke å snakke om alle fellene du bør unngå når du starter.

SLIK MÅ DET IKKE VÆRE LENGER!

Etter å ha bistått kunder med over 5000 endringsprosjekter har vi lang erfaring med implementering og resultatsikring av endrings- og forbedringsprosjekter i Norsk næringsliv.

I Excellerate har vi loset både noen av Norges største og mest komplekse organisasjoner og mindre men ambisiøse selskaper gjennom endring i mer enn 30 år. Vår metode gir raskere, enklere og større suksess. Den er basert på beste praksis og konkrete erfaringer på områder som lederutvikling, salgsutvikling, et bredt utvalg av kommersielle utviklingsprosjekter og kulturell utvikling med implementering av verdier.

Beste praksis i en app
Erfaringene og metodikken er nå tilgjengelig i programvaren Mando. En app som sikrer gjennomføringskraft og skaper endring på en mer effektiv og mindre ressurskrevende måte.

Med Mando har ledere innsikt i sanntid på hvordan utviklingen skrider frem på prioriterte områder, aktiviteter og tiltak. Ansatte får rask tilgang til hvilke forbedringer de skal/må personlig lykkes med, samtidig som de ser sin del av avdelingens totale måloppnåelse. Visualiseringer og synliggjøring av utvikling over tid sikrer kontinuerlig læring, utvikling og stødig fremdrift i tillegg til en god dose motivasjon. 

Sjekk ut Mando på vår nettside her

Selskapsverdier – magisk kraft eller tullball

En visjon, en misjon og verdier skal gi ansatte en retning og verdiene skal påvirke hvordan vi utfører vårt arbeid når visjonen skal realiseres og synliggjøre noe av verdien selskapet tilfører kunder og samfunn. De fleste selskaper har definert en visjon og verdier som skal etterleves - merkevareverdier kalles de ofte. De fleste selskaper har derimot en stor andel ansatte som ikke kan gjengi verdiene, og aller minst kunne beskrive hvordan disse verdiene direkte påvirker sin rolle i hverdagen.

Da er ikke gevinsten tatt ut! Kjenner du igjen situasjonen?

Det ligger i ordet verdier, de er verdifulle, gitt at de er forstått, implementert og etterlevd. Jeg skal ta et eksempel fra Excellerate om hvordan vi skaper resultater gjennom verdiene. En av våre verdier er TVERRFAGLIGHET, men hva betyr denne verdien i praksis for oss konsulenter? 

Vi har beskrevet verdien tverrfaglighet slik; å jobbe godt med andre utenfor eget fagområde og personer fra andre funksjoner, avdelinger eller forretningsområder til det beste for kunden.  

Selv om verdien er beskrevet slik, er vi langt unna å få den forstått og skape effekt i hverdagen for den enkelte. Det skal mer til, så vi definerer derfor hvilke tiltak som skal innarbeides hos den enkelte for å faktisk skape effekt ut av verdiene, slik de en gang var tiltenkt.

 

Slik ble det personlige taket;

Jeg setter alltid sammen et tverrfaglig team internt, for å designe den optimale faglige leveransen til kunden som sikrer deres vekstambisjoner.

Vi bruker Mando når vi skal få dette tiltaket innarbeidet slik at det skjer hver gang og på sikt bli en del av vår kultur. Dette er den eneste løsningen som kan måle at endring foregår i praksis, uke etter uke, måned etter måned, på medarbeidernivå.  

Skape effekt av verdiene

Se for deg at verdiene i selskapet implementeres etter beste praksis med et verktøy som monitorerer og sikrer gjennomføringskraft.

Du får høy etterlevelse av verdiene både hos ledere og medarbeidere.

  • Hvilken effekt oppstår i selskapet når alle ansatte opplever reell verdi av selskapets verdier, ser sine verditiltak som betydningsfulle og gjennomfører dem over tid? 
  • Hvilken posisjon og konkurransekraft oppnår selskapet når ansatte og ledere etterlever verdiene i hverdagen? 
  • Hvilken verdi har det at ledere og medarbeidere er i konstant endring og forbedringsmodus på prioriterte verdiområder som støtter opp under dine strategiske mål de neste årene?

Vil du jobbe smidig med ditt neste forbedringsprosjekt og sikre at resultatene kommer raskt og effektivt? Ta kontakt for en prat, så kan vi snakke gjennom hvordan dette kan gjennomføres i praksis med dine prosjekter og mål.

Og husk, «Jeg setter alltid sammen et tverrfaglig team internt, for å designe den optimale faglige leveransen til kunden som sikrer deres vekstambisjoner»

Sjekk ut Mando på vår nettside her

Ikke alle kunder er like viktige!

Ikke alle kunder er like viktige!

Kunsten å velge de riktige kundene

Kunsten å velge de riktige kundene

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering