Hvordan motiverer du dine selgere, og deg selv?

Dato: 24.11.2015 Salgsutvikling

Salgsmotivasjon handler om å få ditt salgsteam til å prestere. Hvis du som leder vil oppnå suksess, er det ditt ansvar å skape en atmosfære som gjør dette mulig. Men, hvem motiverer deg?

Nøkkelen til å kunne motivere deg selv og dine medarbeidere ligger i kunnskap om motivasjon. Excellerate definerer motivasjon som en tilstand, en kraft som du generer fysisk og mentalt. Motivasjon er det samme som drivkraft.

Ledere og selgere er enige om at faglig utvikling er viktig for deres motivasjon. Samtidig vet vi at lederen selv er en av viktigste årsakene til at selgere slutter. Selgere er ofte ambisiøse mennesker som er drevet av å nå sine salgsbudsjetter. Likevel, opplever selgere mangel på motivasjon når ledere ikke gir de mulighet til kompetanseheving og utvikling. Hver enkelt selger i din organisasjon er unik, og blir mest sannsynlig motivert av ulike faktorer. Det er viktig å forstå hva som motiverer dine medarbeidere for å utnytte potensialet. Ifølge undersøkelser ønsker selgere seg mer kompetanseheving, mens ledere selv står på sidelinjen.

Utfordre komfortsonen

Du kan motivere dine selgere ved å utvide deres komfortsone. Vi i Excellerate definerer komfortsone som «en innbilt begrensning man har pålagt seg selv gjennom tidligere erfaringer og kunnskap». Gjennom å utfordre dine selgere på områder det er behov for utvikling og kompetanseheving, vil de til enhver tid strekke seg litt lengre for å nå sine mål. Kartlegg hvordan du kan utvikle dine selgere slik at de strekker seg for å bli enda bedre. Du må vise en genuin interesse og behandle hver enkelt selger unikt. Folk motiveres av ulike ting, og folk utvikler seg forskjellig.

Last ned gratis e-bok: Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere

Hvem motiverer deg?

Dyktigere ledere beskrives av sine medarbeidere som inspirerende, engasjerte og motiverende. En viktig forutsetning for å bli en dyktig leder er at du selv er motivert. Som leder må du selv ta ansvar for din motivasjon. Hvordan skal du motivere andre om du selv ikke er motivert?

Utvikling og kompetanseheving er like viktig for deg som for dine medarbeidere. Ledere som har en positiv holdning til læring har en større evne til å motivere seg selv og sine medarbeidere. Kompetanseheving og utvikling skaper resultater, men likevel er det mange ledere som ikke ønsker å tre ut av komfortsonen. Hvorfor ikke la andre hjelpe deg å lykkes?

Still deg selv følgende spørsmål:

  • I hvilken grad motiverer jeg mine ansatte?
  • Hvordan bidrar jeg til kompetanse og utvikling blant mine medarbeidere?
  • Har jeg evnen til å utfordre komfortsonene til mine medarbeidere?
  • Er jeg flink nok til å holde min egen motivasjon oppe? Setter jeg av tid til dette?

Gratis første møte. Ta kontakt og vi hjelper deg med strategivalg, bransjeutfordringer og salgsledelse

Kompetanseheving øker motivasjonen hos selgerne

Kompetanseheving øker motivasjonen hos selgerne

Selgere trenger også læring og kompetansepåfyll

Selgere trenger også læring og kompetansepåfyll

Tre steg med innsikt som gir lønnsomhet og styrker selskapet

Tre steg med innsikt som gir lønnsomhet og styrker selskapet