Salgstrening med Mesterbakeren ga god effekt

Dato: 27.04.2022
Ronny Nesmark

Forfatter:

Ronny Nesmark

Hos Mesterbakeren søker vi alltid inspirasjon utenfra, for vi lever vel alle litt i vår egen boble. Derfor har det vært viktig å ha Excellerate som en strategisk partner som våger å utfordre oss med nye tanker og ideer. Som salgsdirektør i Mesterbakeren har jeg sett effekten av salgstrening med Excellerate.

Vår ambisjon i Mesterbakeren er å tilby det beste innen brød- og bakervarer til norske forbrukere, alltid til lave priser. Hver dag leverer vi ferske brød- og bakervarer til REMA 1000 over hele Norge.

Brød er den nest viktigste produktgruppen for kundens valg av butikk og gir, sammen med frukt og grønt, vanligvis den beste lønnsomheten for kjøpmannen. Vi i Mesterbakeren er derfor en viktig del av verktøykassen til kjøpmannen for å oppnå god lønnsomhet og inntjening.

"Det har absolutt lønnet seg å jobbe med Excellerate"

Salgstrening over tid, ikke et kort salgskurs 

Mesterbakeren ønsket å finne ut av hvor vi sto med hensyn til arbeidsmetodikk i salgsarbeidet og kompetansenivå internt. Vi hadde et behov for å vite hvor vi faktisk stod, se dette opp mot hvor vi skulle og hvordan gapet mellom dette så ut.

Som en del av prosessen med Excellerate hadde vi derfor en innsiktsfase, der vi i stor grad fikk dokumentert det vi allerede antok. Etter innsiktsfasen kunne vi være sikre på hva vi burde gjøre strukturelt og prestasjonsmessig for å øke effektiviteten og verdiskapningen for kundene våre.

Ønsket er å være rådgivere for kunden, ikke kun salgskonsulenter.

Vi har et mål om å endre atferd blant de ansatte i salg. Vi vet at det kommer til å ta tid å gå fra konsulent til rådgiver. Derfor har vi et langsiktig perspektiv, og ser for oss at vi kommer til å ha noe behov for ekstern bistand også fremover i tid.

Vi tror ikke på salgskurs over to dager. Vi tror på en utviklingsprosess over tid, og vi har jobbet med Excellerate i over to år. Sammen har vi fokusert på hvordan vi best mulig kan bruke tiden vår til å skape verdi for kunden gjennom å løfte forståelse og kompetanse i egen organisasjon.

Salgstrening basert på våre verdier

En av våre verdier er: Vi utfordrer for å tenke nytt.

Vi er stolte over denne verdien og har jobbet mye med hvordan den skal komme til uttrykk. Dette krever mot fra både ledelsen og våre selgere. Vi søker alltid inspirasjon utenfra, for vi lever vel alle litt i vår egen boble.

Derfor er det viktig at Excellerate som strategisk partner våger å utfordre oss med nye tanker og ideer. Vi søker kontinuerlig feedback fra våre kjøpmenn og bruker Excellerates verktøy GAP Vision til dette. Det gir oss unik innsikt.

"Vi har opplevd kjøpmenn i REMA 1000 som sier at vi har gått fra å være en leverandør til å bli en partner med en helt ny rådgivningsmodell"

Planmessig og metodebasert salgstrening

Vi valgte Excellerate nettopp på grunn av metodikken, planen og kompetansen. Vi er svært fornøyd med det vi opplever som et profesjonelt samarbeid. Management Consultant Hanne Cecilie Hegna og Excellerate er dyktige på å forstå vår hverdag, tilpasse innholdet til vår bransje og tilføre faglig kompetanse på en konkret måte forankret i teori.

Vi jobber også konsekvent med trening og workshops. Skal du bli god i noe, må du trene på det. Excellerate legger til rette for hvordan vi kan gjennomføre endringene i praksis.

Salgstreningen ga holdningsendringer

Vi merker en holdningsendring i forbindelse med salgstreningen. Vi har fått er mer modent salgsapparat. Vi har opplevd kjøpmenn i REMA 1000 som sier at vi har gått fra å være en leverandør til å bli en partner med en helt ny rådgivningsmodell.

Vi opplever også at kjøpmenn aktivt tar kontakt og ønsker oss inn på et helt annet plan enn tidligere. Nå setter vi gode mål sammen med kjøpmannen og evaluerer underveis.

Effekten av salgstrening

Vi kan allerede nå se effekter på omsetningen til kjøpmann, og at vi nå tilfører en større verdi til kunden vår, REMA 1000. Vi kan oppsummere effekten av salgstreningen slik:

- Internt, vi er proaktive og strategiske
- Kjøpmenn og regioner som etterspør vår kompetanse
- Omsetningen og lønnsomheten til kjøpmannen

Det har absolutt lønnet seg å jobbe med Excellerate.

hanne-cecilie---

Hanne Cecilie Hegna er management consultant for Excellerate, og jobber med Mesterbakeren i denne prosessen. Hanne forteller: 

– Jeg føler meg heldig som har fått jobbe langsiktig med Mesterbakeren. De er en herlig gjeng som søker endring og utvikling og som har gjort store fremskritt. Dette krever mot og innsikt. Mesterbakeren er et team som inspirerer meg.