Bedriftskulturen er resten av isfjellet

Dato: 19.04.2022 Kultur
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Ved et kjøp eller en fusjon overtar du også en bedriftskultur. Om vi ser på et selskap som et isfjell, er bedriftskulturen gjerne det som ligger under overflaten. Strukturene som ligger til grunn for oppkjøpet eller fusjonen blir da bare toppen av isfjellet. For du overtar også en bedriftskultur med skrevne og uskrevne normer og holdninger. Dette utgjør en risiko, så hvordan minimerer du risikoen?

I de fleste oppkjøp eller fusjoner realiseres ikke verdiene raskt nok. I noen tilfeller realiseres de aldri. Ambisjonene og synergiene smuldrer bort, kostnadene øker og lederne bruker betydelig mer ressurser enn planlagt. Ofte er dette et resultat av kulturelle forskjeller eller mangel på rett kultur.

New call-to-action

Logisk nok finnes det mange strategiske synergier en kan forvente i forbindelse med et oppkjøp eller en fusjon. Omfattende due diligence blir gjennomført og tallene gir store forventninger. Dette blir bra, tenker alle.

Men kanskje har dere glemt noe viktig, nemlig innsikten i og fakta om bedriftskulturen. Da har dere ikke kartlagt det som preger de menneskene som skal levere på de strategiske synergiene. Lar de seg realisere da? Kanskje ikke.

Isfjell med tekst

Bedriftskultur handler om menneskers verdier, holdninger og adferd i et selskap

Ved et oppkjøp får du kanskje ikke god innsikt i eller tilgang på informasjon om den faktiske kulturen i selskapet du kjøper. Men selv om det et er ikke praktisk gjennomførbart før etter oppkjøpet, er det ikke for sent. Kultur kan nemlig utvikles og endres. I Excellerate jobber vi hele tiden med å kartlegge bedriftskultur. Vi vet hva og hvordan vi skal måle og hvordan selskapene bør agere på de resultatene som foreligger. Dette forteller vi mer om på vårt gratis webinar 28. april.

 Ved en fusjon kjenner parter hverandre bedre. En kulturell kartlegging er en vesentlig del av fusjonsarbeidet for begge. Det er viktig å være bevisst på de kulturelle forskjellene, og gjennom dette få innsikt i hva som faktisk vil eller ikke vil skje etter fusjonen.

Bedriftskultur er summen av verdiprioriteringene

For mange er bedriftskultur en diffus måleenhet. La oss si det slik: Bedriftskultur er summen av de verdiprioriteringene som finnes i bedriften. Da blir det enklere å få grep på det.

Vi vet at verdiprioriteringene er den faktoren som sterkest påvirker de ansattes holdninger, og med det, hva de velger å gjøre eller velger å ikke gjøre.  

Summen av disse holdningene er drivkraften og kulturen i selskapet ditt. Undersøkelser dokumenterer at bedrifter som utvikler en god kultur, klarer å hente ut opptil 3,5 ganger mer av potensialet til sine ansatte. Fokus på kultur er lønnsomt.

Endringer i bedriftskulturen

Bedrifter endrer seg mye raskere enn kulturen, eksempelvis ved oppkjøp eller fusjon, eller rask vekst i antall ansatte. Det er nettopp dette du skal være oppmerksom på, fordi de skrevne og uskrevne normene i en bedriftskultur kan virke lenge etter at behovet for dem forsvinner.                        

Er din bedrift i gruppen av selskaper der gammel bedriftskultur henger igjen, da har du ikke lenger en kultur som støtter strategien din. Tvert imot, kanskje bedriftskulturen holder strategien tilbake. Du risikerer at dere bli en av bedriftene som beviser Peter Druckers påstand om at «kultur spiser strategi til frokost» 

La oss i Excellerate vise deg hvordan du kan jobbe fakta- og innsiktsbasert med bedriftskulturen for å nå dine strategiske ambisjoner.

Da kan du realisere gevinsten ved oppkjøp og fusjon.

New call-to-action

Bedriftskultur: Dårlig samhandling og samarbeidsklima eroderer virksomheter innenfra

Bedriftskultur: Dårlig samhandling og samarbeidsklima eroderer virksomheter innenfra

Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?

Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?

Nå forbereder næringslivet seg på gjenåpning.

Nå forbereder næringslivet seg på gjenåpning.