3 tips for bedre resultater i tøffere tider

Dato: 22.01.2019 Ledelse
Excellerate

Forfatter:

Excellerate

Salgsstrategier og salgsprosesser er vel og bra – nødvendig, men ikke tilstrekkelig når salgskraft mot markedet skal optimaliseres. Som toppleder, salgsdirektør og HR-direktør bør du bruke din helhetsforståelse og strategiske blikk til å fremme mer tid ledelse.

 

3 tips til tilnærminger for bedre resultater i tøffere tider: 

  1. Utnytt e-læring – alene eller i kombinasjon med fysiske samlinger
  2. Etabler tidsmessig salg- og lederstøtte i en digital tidsalder
  3. Ta aktive grep for å fremme hensiktsmessig kultur

Dette er ofte nedvurderte arbeidsområdene som forvandler resultater..

 

  

Tips 1: Utnytt e-læring – alene, eller i kombinasjon med fysiske samlinger

Tydeligere roller må tilføres hensiktsmessig kompetanse. Hva har du og trenger du av kompetanse på kort og lengre sikt. Kompetansestrategi og -plan må på plass.

Så, begynner moroa. Det handler om å etablere effektive læringsprosesser som sikrer at organisasjonen lærer enklere og raskere enn konkurrentene. Dette blir kanskje en av bedriftens viktigste endringsstrategier for å skape bærekraftige konkurransefortrinn.

Det finnes teknologi og enkle verktøy som fremmer enkelhet og tempo – og, det kan gjøres engasjerende med variasjon i virkemidler.

Har dere ikke en strategi på hvordan gå FRA å dele informasjon TIL å etablere prosesser for læring og handling – haster det å få dette på plass.

Onboarding av nye medarbeidere krever HR-tid og ledertid. Tid disse rollene kanskje ikke har. Mange medarbeidere gis ikke forutsetninger for å prestere raskt i sin nye rolle. Mangel på mestring, frustrasjon og mistrivsel hemmer resultater.

Early movers i bruk e-læring får naturlig nok fortrinn. Hvis dere ikke allerede er i gang med å prøve ut og etablere grunnleggende kompetanse for hvordan utnytte teknologi til effektiv onboarding, trening og utvikling av medarbeidere - haster det å komme i gang.

 

Tips 2: Etabler tidsmessig lederstøtte i en digital tidsalder – det lønner seg

 

Kartlegg tidsbruk til rapportering og administrasjon hos ledere. Trolig potensiale for mer tid til ledelse og fokus på verdiskapende arbeid.

Hva har dere av informasjon og støtte i  excel-rapporter og word-dokumenter? Potensialet ligger i elektroniske rapporter, og er lett tilgjengelig.

Hvordan gjennomfører dere medarbeidersamtaler? Hva er verdien for dine ledere å få et enklere elektronisk system for raskere tilgang til historikk og som støtte i samtalen?

Hva følger regionssjefer- og driftssjefer opp på? Hva følges opp, hvordan identifiseres avvik og hvordan får dere jobbet effektivt med å realisere verdien i å lukke de viktigste avvikene.

Potensialer for synergier mellom avdelinger? Hvordan jobber dere med å sikre at beste praksis deles på en måte som fremmer resultater i hele organisasjonen?

 

dig trans 

Hvordan involverer du? Verdien av involvering er engasjement og eierskap til resultater og utvikling. Hvem ønsker seg ikke mer av det?

Jobber du i en mellomstor eller stor organisasjon med geografisk spredning har dere med stor sannsynlighet potensiale for å skape mer tid til ledelse. Fokus på hensiktsmessig HR- og lederstøtte vil bidra til bedre resultater.

Deres beste ledere ønsker ikke å bruke opp mot 80% av sin tid på administrasjon. Så, skal du holde på de beste folkene – haster det med å ta grep.
Hvor god tid har du?

 

 

Tips 3:
Ta aktive grep for å fremme hensiktsmessig kultur

 

La kulturen gjøre sin del av jobben. Å undervurdere kultur oppleves som å jobbe i motvind.

Et bevisst forhold til hvilken kultur dere trenger for å realisere ambisjoner, er en forutsetning.

I kulturarbeid inngår tydelighet rundt ansvar, roller og oppgaver. Ulike roller av mennesker med hensiktsmessige holdninger, perspektiver og verdier. Fokus på samspill mellom roller hemmer nødvendig friksjon og frustrasjon.

For å fremme hensiktsmessig kultur er innsikt i dagens kultur nødvendig. Gapet mellom det du har og det du trenger av kultur lukkes stegvis i en planlagt og styrt prosess.

En god nyhet er mulighet for raske effekter av å sette verdi og kulturarbeid på dagsorden. Økt bevissthet og forståelse for egne verdier sin betydning for handling materialisere seg raskt i økt produktivitet.

 

core val

 

Nye banebrytende teknologier og verktøy gir bedrifter muligheter for enklere, raskere og mer konkret innsikt i dagens kultur. Det er avgjørende for å jobbe målrettet med å utvikle kultur.

Kulturarbeid er kanskje det viktigste av det viktige for å fremme salgskraft i kommersielle organisasjoner.

Potensialene som er synliggjort i denne artikkelen kan realiseres gjennom ett teknisk brukervennlige verktøy. Ja, det krever investering i tid og penger – men, det vil gi avkastning. Mer tid til ledelse og verdiskapende arbeid. Raskere læring, mestring og arbeidsglede. Bærekraftige konkurransefortrinn.

Det du gjør i dag sikrer at du og bedriften er der dere ønsker å være om 3 år. Slik fremmes retningen for hvor dere ønsker å være om 7 år. Slik sikrer du fremtidsambisjoner.

Hvor god til har dere hvis konkurrentene trener riktigere og mer effektivt enn dere i dag?

 

 

FORCE Technology – Fremtidens selger

FORCE Technology – Fremtidens selger

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft