Bærekraftig utvikling av ledere og medarbeidere halverer kostnadene

Dato: 18.08.2021 Innovasjon
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Bærekraftig utvikling av ledere og medarbeidere kan halvere totale kostnader og reduserer konferansekostnader med hele 83 prosent!

Pandemien har tvunget oss i Excellerate og mange av våre kunder inn i en ny måte å levere på som reduserer behovet for fysiske samlinger med opptil 2/3 deler, uten at resultatene og effekten påvirkes. Fremtidens opplæringsmetode er forandret for alltid, og de fleste ønsker dette velkommen. De samme kundene er svært begeistret over hvordan vi sparer kostander og forbedrer læringseffekt og resultater.

Radikale endringer

Under pandemien har vi alle hatt «forbud» mot å samles (forbudstiden), vi har alle måtte tenke nytt. Nettbaserte samlinger på Teams og liknende plattformer ble løsningen for mange. I starten var skepsisen og usikkerheten stor også hos oss i Excellerate, men etter hvert som våre konsulenter fikk grundig innsikt i alle mulighetene Teams gir, forsvant skepsisen og usikkerheten helt. De første kundene som gjennomførte utviklingsprogrammer på Teams fikk overraskende gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Effekten var synlig, og engasjementet til deltakerne var like gode som på våre fysiske samlinger. I noen tilfeller enda bedre, siden samlingene var svært så effektive og konkrete.

Reduserer konferansekostnadene med 83%

Hvordan reduser vi totalkostnadene med inntil 50%? Om vi tenker oss et klassisk utviklingsprogram for ledere eller selgere, så er programmet i mange tilfeller satt sammen av 3 samlinger à 2 dager. Slike samlinger har de siste 25 årene blitt avholdt på hoteller og konferansesentre i sentrale strøk. Omtrent halvparten av deltakerne flyr inn til samlinger, og overnatter på hotell. For å gjøre regnestykket kort, vil en samling på hotell med 20 personer koste ca. 100.000 alt inkludert for 2 dager. For 3 samlinger blir dette ca. 300.000,-

Ved å gjennomføre det meste av utviklingsprogrammet digitalt, har vi redusert kostnaden til bare 50.000 kroner, med 1 dags samling som oppstart. Det er 83% i reduksjon på konferansekostnadene!

Effektive utviklingsprogrammer

Vi mennesker har behov for å møtes, spesielt nå rett etter pandemien. Derfor vil de aller fleste kundene samles første dag som start på et utviklingsprogram. Kontakt med kollegaer er viktig, vi vil kjenne på et fellesskap, en tilhørighet, bygge kulturen opp igjen.

Metoden er enkel; Første dag er fysisk, de 5 neste dagene gjennomføres på teams. Da de digitale samlingene må være kortere enn fysiske, vi det i praksis bli 10 halve dager som også kan kombineres med vanlige arbeidsdager. Vi samler små arbeidsgrupper i grupperom på Teams, og får svært så effektive og inkluderende gruppearbeid gjennomført. Programmet tilpasses alle kunder og deres behov. Samlingene krever betydelig mer forarbeid og planlegging, men vi opplever at samlingene blir langt mer effektive. Kostnaden til Excellerate og konsulentene er som før selv med ekstra planlegging, for vi sparer også tid til reise, opphold med mer. Løsningen er god.

Bærekraft i praksis

Selv om vi i Excellerate nå kan gå tilbake til gamle modeller med fysiske samlinger, så anbefaler vi ikke dette i det omfanget vi gjennomførte tidligere. Vi gjør vårt for å etablere nye og mer bærekraftige forretningsmodeller. På denne måten sparer vi i Excellerate minst 80 bilreiser og 20 flyturer på et program. Vårt co2-fotavtrykk er betydelig redusert, det samme er kostnadene til våre kunder

EFFEKTEN ER MINST LIKE GOD, OG ALLE VINNER.

Amedia er et selskap som med stor suksess har gjennomført sine leder - og salgsutviklingsprogrammer midt under pandemien på vår nye modell. Amedia er Norges nest største mediekonsern med 80 lokalaviser og ulike nettsteder som Nettavisen Salgslederprogrammet i 2019 ble gjennomført fysisk, mens det store programmet i Innsiktsbasert Verdisalg under pandemien var heldigitalt. I Linken under kan du se og høre hva Amedia selv sier om gjennomføring og effekt.

HubSpot Video

 

Ta kontakt for å skape RÅ konkurransekraft sammen med Excellerate. 

 

Per Kjetil Parr

Business Development Director

Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

Gjør det enklere å gjennomføre store endringer

Gjør det enklere å gjennomføre store endringer

Strategisk forankring er drivkraft til vellykkede uviklingsprosesser

Strategisk forankring er drivkraft til vellykkede uviklingsprosesser