Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

Dato: 05.04.2024 Innovasjon, Analyse
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Excello svarer på hvilke kunder som du bør jobbe mest med.  

– Vår nye tjeneste gir deg objektive svar på hvilke kunder som kan bidra til økt omsetningen i din bedrift, sier CEO i Excellerate, Per Kjetil Parr. 

Excellerate har i mange år rådgitt ledergrupper over hele Norge på hvordan lykkes med kundesegmentering og differensierte betjeningsmodeller.  

Metodene og erfaringene er nå er samlet i Excello; et nytt verktøy for strategisk kundesegmentering. Tjenesten gir svar på hvilke kunder som er viktige og lønnsomme i årene som kommer. 

– Excello gir stor verdi til alle bedrifter som har mer enn 20 kunder. Du får innsikt i hvilke kunder som bør få mest, og best oppfølging. Dermed brukes bedriftens tid og ressurser på de kontaktene som bidrar til lønnsom vekst, sier Parr.

Kundene deles i fire segmenter

Excello har en trinn-for-trinn modell for hvordan jobbe med kundesegmentering. Tjenesten er basert på den internasjonalt mest kjente modellen for oppfølging av nøkkelkunder (Key account management) og vekter langs to akser: Kundeaktivitet og relativ styrke.  

– Uten et slikt rammeverk blir kundesegmenteringen subjektiv. Du risikerer at ulønnsomme kunder får mest oppmerksomhet, mens vekstkundene forsvinner til konkurrenten, sier Parr.  

Excello segmenterer kundene i fire grupper: «Nå og da-kunder», «vedlikeholdskunder», «utviklingskunder» og «nøkkelkunder».  

– Nå og da kunden krever mye og gir fint lite. Vedlikeholdskunden er middels attraktiv, men lojal i mange år og handler jevnlig. Nøkkelkunder må pleies godt og beholdes. Utviklingskundene er de som skaper fremtidig vekst. Du vil ofte få helt ulike svar om du spør ledergruppen i en norsk bedrift ramse opp deres ti viktigste kunder. Excello tar bort antagelsen og peker deg i retningen ressursene burde investeres, sier Parr. 

En strategisk øvelse i ledergruppen

Excello kommer med en anbefalt vekting på hvordan kundene bør rangeres, men modellen bør tilpasses bedriftenes unike behov.

Tjenesten brukes som del av en arbeidsprosess der ledelse og salg sammen scorer kundene på ulike kriterier. Basert på disse kommer en matrise som gir oversikt på hvilke kunder som er tilhører de ulike kundesegmentene og hvilke som er viktige for bedriftens fremtidige suksess. 

– Excello kan brukes av alle ansatte i bedriften i henhold til den vektingen som er bestemt, men det innledende arbeidet bør starte som en strategisk øvelse i toppledelsen. Vi anbefaler at denne jobben gjøres sammen med en kyndig rådgiver, men de som er gode på segmentering fra før vil kunne klare det selv, sier Parr. 

Prisen på Basis Excello er 48.000 kroner per år. Det inkluderer opplæring og veiledning ved oppstart.

Fyll ut skjema under så tar vi kontakt for en gjennomgang av tjenesten.

 

 

Ikke alle kunder er like viktige!

Ikke alle kunder er like viktige!

Kunsten å velge de riktige kundene

Kunsten å velge de riktige kundene

Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat