5 trender som vil prege norske selskaper i 2018

Dato: 16.01.2018 Ledelse, Innovasjon

Norske bedrifter står overfor nye utfordringer for å lykkes med digitalisering, kundelojalitet og økt kompetansebehov. Vi tar for oss 5 trender som vi tror vil prege norske selskaper i 2018.


1. Innovasjon skaper fremtidens markedsleder

Digitalisering har økt endringstakten gradvis over tid. I senere tid har hastigheten økt dramatisk på grunn av nye digitale muligheter. Nye produkter og tjenester introduseres på markedet hyppigere enn før. Det anbefales å lese bloggserien om innovasjon fra vår innovasjonskonsulent, Nancy Fandler Brodin.

2. Ledelsen må ta kundeopplevelser på alvor

I dagens digitale samfunn er kundeopple

velser avgjørende for om kunden velger å handle hos din bedrift eller hos konkurrentene. En rapport fra Forrester viser at 72% av bedriftene nevner at deres hovedprioritet vil være å forbedre deres kundeopplevelser. Kunder som opplever en veldig god kundeopplevelse har fem ganger høyere sannsynlighet for å anbefale et selskap enn kunder med motsatt opplevelse. Dagens teknologi gjør det enklere å innhente informasjon gjennom hjemmesider, anmeldelser, venner, kolleg

er og samarbeidspartnere. Forrester rapporterte i år at de tre største utfordringene for økt kundeopplevelse er organisasjonskultur (54%), organisasjonsstrukturer (45%) og deres prosesser (41%). Ledelsen er ansvarlig for å skape en kundefokusertkultur som bidrar til de gode kundeopplevelsene.

 

3. Kundene stiller større krav til kundelojalitet

Det er stadig viktigere å ta vare på eksisterende kunder for å oppnå vekst i markedet. Lojale kunder kommer ikke av seg selv. Les våre fem tips for hvordan du som leder kan oppnå økt kundelojalitet.

Som bedrift må du hele tiden gjøre deg fortjent til deres lojalitet. De som lykkes med kundelojalitet er tett på kundene sine. De kjenner til deres utfordringer og vekstmuligheter. Viktigst av alt er at de er proaktive og fremstår som en troverdig sparringspartner.

Det finnes et bredt utvalg av målinger og undersøkelser for å kartlegge kundelojalitet. Bedrifter må foreta jevnlige målinger og undersøkelser hos kunden for å utvikle ditt tilbud i takt med kundens krav. Hvilke faktorer er viktigst for å skape langsiktige kunderelasjoner? Se film om hvorfor Boligpartner er opptatt av kundetilfredshet.

 

4. Salg og marked er avhengig av hverandre for å lykkes

I 2015 adresserte vi for første gang i Ledernytt at dagens marked krever omorganisering i salgs- og markedsavdelinger for å komme i kontakt med kundene. Dette er fortsatt veldig aktuelt. Kjøpsprosessene er i endring i samtlige bransjer. Handelsnæringen har tatt store steg de siste årene, mens B2B-markedet kommer til å ta store steg i 2018.

Salg og markedsavdelinger må jobbe tettere med flere avdelinger i dagens marked for å vise hvordan de kan bidra hos potensielle og eksisterende kunder. Salg og markedsavdelinger må jobbe tett med support-, produkt- og utviklingsavdelingen for å bygge tillit og et dypere forhold til sine kunder.

 

B2B salg

McKinsey skriver at bedrifter som ønsker å lykkes med salg i 2018 må omfavne en multikanalstrategi for å komme i kontakt med nye kunder. Bedrifter må ha mindre produktrelatertfokus, og heller skape en forståelse for hva, hvorfor og når hos kunden. McKinsey forteller at bedrifter som ønsker å lykkes med B2B salg de neste årene, må ha fokus på å engasjere kundene på deres premisser. De må bruke avansert analyse for å kartlegge potensielle kunder og fortløpende investere i ny kunnskap hos sine ansatte.

 

B2C salg

Norske butikkjeder fokuserer mer på netthandel, og i 2017 hadde 65 prosent av kjedene nettbutikk. Nordmenn handlet varer for nesten 530 milliarder kroner i 2016, ifølge Virkes handelsrapport 2017/2018. Mens 86 prosent av handelen gjøres i norske butikker, står netthandel, grensehandel og fysisk handel i utlandet for de resterende 14 prosentene. Bedrifter som ønsker å skape gode kundeopplevelser, er avhengig av å danne sømløse kjøpsopplevelser på tvers av ulike kanaler.

 

5. Økt kompetansebehov hos ansatte

I en artikkel nylig publisert hos E24.no uttaler DNB-sjef at «Den utdanningen de unge får i dag blir fort utdatert, og er egentlig gammel innen 3–5 år». Ansatte som tidligere baserte sin kompetanse på utdanning og tidligere erfaring vil i større grad ta i bruk e-læring og nettkurs for faglig påfyll 2018. Bedrifter vil kunne personalisere utviklingen til sine ansatte og se verdien av økt kompetanse.

Sosial læring der ansatte deler beste fremgangsmåte, tester den i praksis og utveksler erfaringer vil prege norske bedrifter i 2018. En studie gjennomført av Bloomfire viser at 50% av bedriftene allerede benytter seg av sosial læring, mens over 66 prosent sier de vil fortsette eller starte med det i fremtiden. De mest vellykkede utviklingsprogrammene inkluderer et digitalt fellesskap der ansatte kan se filmer, dele sin erfaring og stille spørsmål til hverandre. Se hvordan Polarn O. Pyret jobber med å utvikle sine ansatte for skape gode og unike handleopplevelser.

 

Trender vi mener vil prege våre kunder

Digitaliseringen foregår i et høyt tempo, og det er vanskelig å holde kontroll på alle trendene. Vi har valgt ut trendene som vi mener kommer til å prege våre kunder i 2018. Send oss en mail til blogg@sti.norway om dere har noen spørsmål eller mener vi har utelatt noe. Her kan du lese om hvilke trender vi mente ville prege norske selskaper i 2017 og 2016.

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

Veiviseren til effektiv implementering av verdier og resultat

Gjør det enklere å gjennomføre store endringer

Gjør det enklere å gjennomføre store endringer