6 store trender innen salg

Dato: 14.03.2017 Kundeutvikling, Ledelse
Ulf Rasmussen

Forfatter:

Ulf Rasmussen

I følge McKinsey & Company, kjent som en av verdens fremste og dyktigste aktører innen business og forretningsutvikling så har deres forskningsavdeling identifisert 6 megatrender innen kjøp og salg worldwide.

McKinsey mener det 6 store trender rundt kjøp og salg, disse megatrendene er:

 1. TEKNOLOGI 
  Tilgangen til teknologi og digitale plattformer er estimert å øke til fra dagens ca. 14 milliarder opp til hele 50 milliarder enheter i verden innen år 2020. Teknologi og digitale plattformer blir fremover en vesentlig faktor i samfunnet innen alle områder og bransjer.


 2. DEMOGRAFI
  Store endringer i demografi over hele verden. Store byer blir større og større, og dette igjen øker graden av aktive konsumenter. Såkalte «Millennials» (aldersgruppe nå: 15-35 år) blir de nye storkonsumentene. Aldri har noen generasjoner bestått av flere mennesker. Over 75% av denne aldersgruppen er aktive brukere av sosiale medier. Den historisk viktige generasjon storkonsumenter, såkalte «Baby boomers» (aldersgruppe nå: 51-70 år) får en sterkt redusert betydning. Kun 30% av denne aldersgruppen benytter sosiale medier og når alt i samfunnet blir digitalisert så vil denne gruppen sannsynligvis bli mindre attraktiv. I den såkalte «Generasjon x» (aldersgruppe nå: 36-50 år) så er ca. 50% brukere av sosiale medier. Det betyr at også at denne generasjonen vil bli en særs viktig målgruppe konsumenter fremoverHer kan du lese og se hvordan «Millennials» tenker og handler. (Kildehttp://www.goldmansachs.com/our-thinking/outlook/millennials/)


 3. EKSPERIMENTERING
  Kostnader til eksperimentering og testing reduseres kraftig pga. tilgangen til internett og digitale plattformer. Tidligere så har det vært relativt dyrt og risikofylt å mislykkes med produktlanseringer og markedsføring. Fremover vil både bedrifter og enkeltpersoner ha råd til å eksperimentere mer, pga. de lave kostnadene for tilgang og bruk av digitale plattformer. Eksperimentering påstås å være den nye form for planlegging i business.


 4. DELINGS ØKONOMI
  Deling av informasjon, kunnskap, business, ideer, konsepter, kunder, tjenester, innsikt, plattformer og lignende estimeres å bli en stor del av fremtidens økonomi og business i alle bransjer og i alle samfunn. I den digitale verden så kan alt deles med «hele verden» i løpet av sekunder. «Fra salg av produkter og løsninger til salg av service og tjenester».

 5. BRUKERVENNLIGE LØSNINGER
  Måten mennesker og bedrifter gjennomfører sine kjøpsbeslutninger på endres radikalt pga. utbredelsen av digitale plattformer og de øvrige 5 megatrendene. Allerede pr. i dag så stoler kunder og konsumenter mer på det de leser på nettet og via sine personlige nettverk enn av det leverandører og salgsrepresentanter kommuniserer og forteller. Denne trenden påstås bare å fortsette å øke i omfang. Dette betyr igjen av leverandører og salgsorganisasjoner i fremtiden må prøve å «infiltrere» og posisjonere seg så tidlig som mulig i kundens beslutningsprosess, siden identifisering og utvelgelse av potensielle leverandører oftere og oftere vil skje via nettet og digitale plattformer.


 6. KONSISTENS I BUDSKAP PÅ TVERS AV PLATTFORMER
  Kunder og konsumenter vil i økende grad orientere seg gjennom ulike digitale kanaler og plattformer når de skal foreta sine vurderinger og valg. Et helt essensielt kriterium i denne forbindelse vil da være at kunden eller konsumenten opplever at budskapet som formidles er konsistent med hvordan det samme budskapet formidles og kommuniseres gjennom andre plattformer. Konsumentene og kundene vil rett og slett kreve og forvente at kundeopplevelsen er den samme – på tvers av hvilken kanal budskapet formidles.

Hva tror du? Hvilken av disse trendene er allerede synlig i din bransje eller ditt forretningsområde? Og hva vil disse trendene bety for din business og din nåværende rolle?

New call-to-action

 

 

FORCE Technology – Fremtidens selger

FORCE Technology – Fremtidens selger

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft