Bygg relasjoner basert på tillit

Dato: 09.04.2018 Ledelse
Ulf Rasmussen

Forfatter:

Ulf Rasmussen

I verdens største studie av hva som skaper personlig tillit og troverdighetutført av forskerne Green, Styer og Bowers i Trusted Advisor Associates LCC mellom 2008-2015 som testet 72880 mennesker innen området så kom de frem til helt andre konklusjoner enn det konvensjonell visdom forteller oss. Forskningen viste først og fremst at økt faglig spisskompetanse IKKE er nøkkelen til å bygge økt tillit og troverdighet i business og profesjonelle situasjoner!

Innlegget er basert på whitepaperen «Think More Expertise Will Make You More Trusted? Think Again.» fra trustedadvisor.com

 

Nøkkelen til økt tillit og troverdighet 

Er du åpen med dine svakheter og forbedringsområder eller fokuserer du mest på å fremstå som sterk og faglig tung? Veldig mange ledere tror det er smartest og best å prøve å fremstå sterk og virke dyktig fremfor å vise «hele seg», og det kan jo både være lønnsomt og virke fornuftig i mange sammenhenger.

Forskningen til Green, Styer og Bowers viser imidlertid at det å fremstå sterk og polert ikke virker når det gjelder å bygge tillit og troverdighet hos andre mennesker. Undersøkelsen viser nemlig helt klart at det å være åpen og tørre å vise egne svakheter i mye større grad hever den generelle tilliten og påliteligheten du møter hos andre, og selv mindre forbedringer her kan ha en stor innvirkning på hvordan andre opplever deg.

 

 

1. Fokuser mindre på spisskompetanse og mer på soft skills

Kunnskap, ekspertise og utdannelse er det som ifølge undersøkelsen i minst grad bygger tillit og troverdighet, selv om dette er noe veldig mange bedrifter fokuser mye på – både internt og eksternt.

Fokuser heller på å jobbe med å utvikle medarbeidernes soft skills og kommunikative evner hos da dette ifølge den dokumenterte forskningen er mye mer effektivt og lønnsomt i forhold til å bygge tillitsbaserte relasjoner med andre mennesker.

 

2. Utvikle empatiske og kommunikative evner

Utvikling av soft skills, empati og kommunikasjon kan læres, og vil kunne gi medarbeiderne og bedriften en tillits-boost hos kunder, klienter og andre hvis man blir dyktigere på dette vitale området.

Å få andre mennesker til å kjenne seg trygg, å kunne demonstrere forståelse, å vise empati og tørre å være personlig sårbar er sterke påvirkningsfaktorer for å bli en man stoler på av andre mennesker. De aller fleste bedrifter gjør imidlertid ikke nok for å utvikle medarbeidernes ferdigheter innen disse viktige områdene og går dermed glipp av mange menneskelige og forretningsmessige muligheter

 

 Les mer om lederevalueringer her.

 

3. Bygg en kultur der det er lettere å være mindre selvopptatt 

Å være selvopptatt og jeg fokusert er ikke overraskende den enkeltfaktoren som i sterkest grad svekker en persons pålitelighet, tillit og troverdighet. Å redusere ledernes og medarbeidernes fokus på seg selv vil i denne forbindelse derfor være ekstra lønnsomt.

Honorer og verdsett medarbeiderne i forhold til langsiktig fokus, samarbeid og samhandling, samt bygging av personlig relasjoner internt og eksternt. Denne type fokus og kultur vil gi både medarbeiderne og bedriften økte muligheter til å høste av den tilliten og fortroligheten som skapes mellom mennesker – både personlig og profesjonelt.

 Gratis første møte. Ta kontakt og vi hjelper deg med strategivalg, bransjeutfordringer og salgsledelse
FORCE Technology – Fremtidens selger

FORCE Technology – Fremtidens selger

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft