Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Dato: 13.03.2020 Ledelse
Per Christian Lunde

Forfatter:

Per Christian Lunde

På grunn av Covid-19 er landet vårt i en uoversiktlig situasjon de færreste har vært i tidligere. Smitten sprer seg raskt, nye tiltak fra myndighetene blir igangsatt, og mange beordres til hjemmekontor.

 

Usikkerheten som kan lamme mange av oss stiller krav til ledelse, og dette skriver jeg om i en annen blogg. Mange våkner i disse dager til hjemmekontor, og spørsmålet de fleste stiller seg er: Hva skal jeg fylle dagen med i dag? Arrangementer og kundemøter er avlyst, noen opplever at kollegaer er blitt permittert, man er rådvill og det er vanskelig å legge verdi inn i arbeidsdagen på hjemmekontoret.

 

Spørsmålet lederne stiller seg er: Hvordan kan vi bruke tiden til effektiv verdiskapning de neste ukene når vi ikke en gang møtes og den daglige kommunikasjonen blir mindre tilgjengelig ?

Ledelse er målrettet innflytelse, så her vil jeg begrense meg til å gi et 4-punkts rammeverk for ledelse, som vil hjelpe deg å holde produktiviteten opp i disse kaotiske tider:

 1. Sett tydelige mål.
  Hva skal vi ha oppnådd som selskap i løpet av de neste to ukene? Om vi skal prioritere hva er det absolutt viktigste? Det er mange driftsfunksjoner som må holdes i gang i disse annerledes tider, og det skal selvsagt gå sin gang, men når vi får definert opp ett til to viktige felles mål setter det retning og fart i organisasjonen.

 2. Definér de kritiske innsatsfaktorene.
  Når det absolutt viktigste målet eller målene er satt behøver hver medarbeider støtte og hjelp til å avklare hva vedkommende skal gjøre, og hvilke innsatsfaktorer som mest effektivt vil bidra til å nå målet. Her er det viktig at man kjenner sine medarbeidere, og evner å utnytte deres ulike styrker. Hvilke aktiviteter, som bidrar sterkest til å nå målet, skal medarbeideren prioritere?

 3. Etablér måltavle.
  Hjemmekontor kan fort handle om klesvask, Netflix og alt annet enn å jobbe mot felles mål i en uklar situasjon. Når alle får visualisert en måltavle, vil det i seg selv bidra til fokus på verdiskapningen, fordi man hele tiden kan se hvordan en selv og kollegaer ligger an i forhold til målet. En måltavle, som alle får opp på pc’n hjemme, bidrar også til å skape en «sense of urgency», som mange behøver for å jobbe effektivt. Det er viktig at måltavlen, i tillegg til å indikere hvordan man ligger an i forhold til målet, synliggjør hver enkeltes status på de kritiske innsatsfaktorene.

 4. Bygg struktur for kommunikasjon og ansvarliggjøring
  Den største forsømmelsen i kaotiske tider er fraværet av kommunikasjon og ledelse. Når ansatte ikke møtes fysisk er det viktigere enn noensinne å kommunisere hyppig og målrettet. Hva med å starte hver morgen med teamsamling på Zoom, Skype eller Teams (eller annet digitalt hjelpemiddel), der retning og forventninger for dagen settes, kanskje skal man ta en fot i bakken i samme kanal før lunch, før man oppsummerer og avslutter dagen i fire-femtiden? Det er selvsagt viktig å ikke begrense kommunikasjonen til kun disse møtene. I kaostider er det mange behov som oppstår hos medarbeidere. De lederne som er proaktive og gjør seg tilgjengelige, og prioriterer ledelse framfor management, lykkes best. John Kotter ved Harvard Business School sier at endringssituasjoner krever 70-90% ledelse og 10-30% management. Excellerate´s erfaring med å hjelpe store selskaper med forretningskritisk ledelse har lært oss det samme.

 

Til slutt vil jeg minne om at begrensningene som mange av oss nå erfarer også gir nye muligheter.  Det er i slike tider nye forretningsmodeller oppstår og kulturer endres. De beste lederne vet å utnytte situasjonen til å skape framtidig konkurransekraft, og kanskje du er en av dem.

New call-to-action

 

FORCE Technology – Fremtidens selger

FORCE Technology – Fremtidens selger

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?