Når strategi spises til frokost

Dato: 26.08.2020 Strategi
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Mangel på kulturell innsikt i strategien er årsaken til ordtaket «strategi spises til frokost». Nå kan du identifisere deres eksisterende kultur og ta høyde for den kulturelle motstanden og heller endre den til en medspiller til de strategiske endringene selskapet ditt må ta.

 

I vår erfaring med å jobbe med kultur ser vi betydelige gap mellom faktiske og nødvendige kulturer. Ikke bare hindrer gapet talentutvikling, merkevarejustering og rekruttering til kulturen, det står også i veien for effektivitet og profitt.

 

Behovet for å forstå hvordan kultur påvirker konkurransekraften på et detaljert og dypere nivå, er blitt enklere med digitale verktøy og innsikten du får kan være helt avgjørende for fremtidig utvikling og satsing.

 

Forretningskritisk kultur

Begrepet forretningskultur har aldri vært mer komplekst, men likevel kritisk viktig å forstå, og søke. Globalisering, fusjoner og oppkjøp, joint ventures, ny teknologi og behovet for innovasjon, endringsprosesser som medarbeidere oppfordres til. Behovet for ytterligere dokumentasjon og forståelse av at kultur har en betydelig innvirkning på resultatet og kan utvikles til ønsket og nødvendig kultur. Tar du kulturen på alvor, vil du være blant fremtidens klare vinnere.

 

Hva er kultur

Kultur handler om hvem dere er sammen, hva dere står for som organisasjon og din måte å drive virksomheten på. Betydelige, men udefinerte gap mellom faktisk kultur og for eksempel ønsket vekstkultur. Å eliminere de kulturelle gapene vil øke hastigheten på gjennomføringen av strategi, støtte lederutvikling og endringsprosesser samt øke vekst- og forretningsresultater.

 

Kultur drives av verdier, som har en dyp innvirkning på folk ved hvordan de prioriterer, oppfører seg og tar beslutninger. Det er derfor kultur har en dyp innvirkning på forretningsresultater og på oss alle personlig. Vi definerer kultur som summen av alle verdiprioriteringer som ansatte og ledere har.

 

Kulturendring

For å drive kulturendring trenger du en strukturert tilnærming. En kulturstrategi er en guidet reise som gir innsikt i hvor du er til der du ønsker å være. Den består av fire definerte moduler. Hver fase tilpasses for hver kunde, basert på forretningsstrategi, organisasjonsstatus og ressurser. Excellerate fasiliteter og samkjører alle disse fire fasene sammen med din ledergruppe. Herfra er du på vei til et kulturintelligent vekstselskap.

 

Hvis kultur spiser strategi til frokost, er det mangel på kulturell innsikt i strategien som er årsaken.

Når tok du sist en «helsesjekk» på din salgsorganisasjon?

Når tok du sist en «helsesjekk» på din salgsorganisasjon?

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?