Nytt år og nye muligheter sies det, men med samme kultur som før? Er det realistisk?

Dato: 31.01.2020 Kultur
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Et nytt år springer ut med nye målsetninger, høyere ambisjoner og resultatkrav. Bemanningen er som før, så det er bare å løpe raskere og bedre enn tidligere. Ledere er nødt til å definere en kultur som sikrer de nye målsetningene og resultatkravene.


Lederne
har gjennomgått hva som ligger i selskapets strategi, satt opp et sett av KPI`er som skal følges opp og etablert oppfølgingsarenaer hvor resultat mot budsjett skal følges opp. Du vil altså oppnå mer, med det samme mannskapet. Er det virkelig mulig, år etter år? Hva skal i så fall til?

 

Hva er kultur egentlig?

Kultur er drevet av verdier, som har en sterk innvirkning på hvordan mennesker prioriterer, handler og tar beslutninger. Derfor har kultur en stor innvirkning på hver og en av oss og dermed vårt forretningsresultat.

 

Mange beskriver kultur som noe som sitter i veggene. Noe som spiser strategi til frokost. At det er noe soft, følelsesrikt og uhåndterlig mentalt sludder. Men den sitter ikke i veggene. Når menneskene er gått hjem fra arbeid, er kulturen borte. Bare artefaktene kan fortelle noe om hvilken kultur som kommer tilbake kl 08.00 dagen etter.

 

Det er altså menneskene som er kulturen, det vil si hvilke verdier og holdninger de har. Kultur handler om hvem dere er sammen, hva dere står for som organisasjon og deres måte å drive virksomheten på. Det som gjør det vanskelig å definere kultur er at mer enn 50% av både verdier og kultur er ubevisst. Det betyr at vi ledere ikke får tak i gode nok data rundt kultur hvis vi ikke har en god metode. Det er derfor det er vanskelig å skille faktisk kultur fra ønsket kultur, og å identifisere gapet. Betydelige, men udefinerte gap mellom faktisk kultur og ønsket kultur blokkerer endringer, innovasjon og for økt resultat i svært mange organisasjoner.

 

Å eliminere de kulturelle gapene vil øke hastigheten på implementering av strategi, lederutvikling og endringsprosesser som skaper vekst og bedre forretningsresultater. Derfor er kultur så viktig.

 

Har ledergruppen innsikt til å vite hvilke forbedringsområder som skaper forutsigbare resultater? Les hvordan en «kommersiell due diligence-prosess» kan gi dere innsikt til å stille rett diagnose og prioritere strategiske forbedringsområder som skaper forutsigbare resultater og utløser rå konkurransekraft.   

 

Visste du at 72% av ledere anser kultur som ekstremt viktig for bedriften, men kun 32% har en kultur som er på linje med strategien. Har dere god nok kjennskap til deres bedriftskultur? Les mer om hvordan ledere kan ta ansvar for å definere bedriftskulturen her

 

De få kjenner sin faktiske kultur og de fleste antar hvilken kultur de har. Ut fra denne antakelsen utvikles det strategi som potensielt kan bli «spist» av faktisk kultur. Når selskapets markedsavdeling kommuniserer en kultur for å tiltrekke seg kunder, begynner du å få problemer. Hvilken kultur har du faktisk og er den god nok til å lykkes med alle omstillinger og endringer som verden og markedet ditt forventer?

 

Vår erfaring med å etablere ny kultur

I Excellerate hjelper vi ledere og team med å etablere mer kulturintelligente selskaper. Gjennom kartlegging og analyser hjelper vi deg å forstå din faktiske kultur, definerer ønsket kultur og avdekker gapet. Med denne innsikten kan du sikrer at dere har de de verdiene som danner grunnlaget for den kulturen som støtter måloppnåelse best.

 

I Excellerate tar vi alltid vår egen medisin. Vi har derfor kartlagt vår egen kultur. Den er analysert og vi har avdekket gap i vår definerte kulturkode «Rå konkurransekraft». Gapet er betydelig og definert. Prosessen med å endre vår kultur er godt i gang, og vi ser allerede resultater.

 

Av våre topp 10 verdier har vi valgt ut 3 verdier som i denne fasen er svært viktig at vi lykkes med. De er vårt kompass som styrer hvordan vi skal agerer ovenfor hverandre og våre kunder.

 

STOLT : Vi er stolte når vi fremsnakker Excellerate, våre kollegaer, kunder og de resultatene vi skaper sammen ​

ENGASJERT: Vi er engasjerte når vi er opptatt av og oppdatert på det som skjer i Excellerate, hos våre kunder og generelt i samfunnet ​

MOT: Vi er modige når vi overvinner frykt og utfordrer våre kunder og kollegaer til det beste for Excellerate​ og våre kunder.

 

Vi jobber bevisst med alle topp 10 verdiene som representerer «Rå konkurransekraft» og metoden vi benytter til implementering virker og gradvis endrer vi kulturen i selskapet som skal bringe oss til våre mål og ambisjoner.

 

Vår erfaring viser at når ledere og ansatte blir mer bevisste på sine og hverandres verdier, har det en stor positiv innvirkning, i og utenfor organisasjonen. En dypere forståelse av verdier påvirker ikke bare hvordan folk presterer på jobben, men også hvordan de utvikler seg som menneske og fortsetter å lære, å skape økt konkurransekraft for selskapet.

 

Har du spørsmål til hvordan ledere kan definere en kultur som sikrer nye målsetninger og resultatkrav?

Send oss dine spørsmål her:

Bedriftskultur: Dårlig samhandling og samarbeidsklima eroderer virksomheter innenfra

Bedriftskultur: Dårlig samhandling og samarbeidsklima eroderer virksomheter innenfra

Bedriftskulturen er resten av isfjellet

Bedriftskulturen er resten av isfjellet

Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?

Hva driver kulturen deres? Hva skjuler seg under sminken?