Scandinavian Technology Institute endrer navn til Excellerate

Dato: 02.02.2023 Rekruttering
Per Kjetil Parr

Forfatter:

Per Kjetil Parr

Nytt selskapsnavn skal gjenspeile effekten og verdien fra selskapets rådgivning og tjenester.

Scandinavian Technology Institute (STI) endrer navn til Excellerate. Omprofileringen skjer fordi selskapet ønsker et navn som er mer fremadrettet og en identitet som gjenspeiler verdiene kundene får fra Excellerates rådgivning og tjenester.

– Vi gjør et taktskifte. Det nye navnet spiller på hvordan vi hjelper kundene å bli enda bedre på det de prioriterer og hvordan de får enda bedre forutsetninger til å øke farten, sier daglig leder Ronny Kiss.

Excellerate har som formål å gi kundene ny konkurransekraft med kompetanseheving og metodeverk. Selskapet har i 35 år vært kjent som Norges fremste kompetansemiljø for de som ønsker å bli dyktigere på å finne, vinne og beholde kunder.

– Gjennom å styrke den kommersielle kulturen, og strukturene, bidrar vi til at produktiviteten øker og resultatene blir bedre, fortsetter Kiss.

Skal øke farten

Excellerate utvikler kunder ved å tilby tjenester som spenner fra analyser og innsikt, formidling av kunnskap til rådgivning, til systematisk støtte i innføringen av nye konkurransefremmende tiltak.

– Vi har alltid vært tidlig ute med å teste ny teknologi for å skape spennende muligheter. Vi var blant de første som tilbød opplæring med video for 30 år siden, og vi er fortsatt like sultne på å lykkes med alle nye typer teknologier som gir våre kunder konkurransefortrinn, sier Kiss som lover flere spennende nyheter fra selskapet i månedene som kommer.

– Vi er ambisiøse og skal jobbe med de virksomhetene som ønsker å bli best i morgen. Vi skal hjelpe kundene lykkes både i Norge og i nye markeder, fortsetter Kiss.

Ansatte har ønsket denne endringen

Excellerate har lengst fartstid under merkevaren Euro Business School. Selskapet byttet navn til STI da de ble kjøpt opp av et børsnotert dansk selskap i 2016. Ansatte kjøpte tilbake selskapet i 2019, og Kiss forteller at de aldri fant seg helt til rette med Scandinavian Technology Institute (STI) som firmanavn. Det var et ønske fra de ansatte å finne et nytt navn.

– Tidligere navn har ikke godt nok representert hvem vi er, og hva vi gjør. Vi har involvert alle ansatte i prosessen med nytt navn. Det var bred enighet om at Excellerate gir oss et mer moderne og kraftig uttrykk som vi er stolte av å samle oss rundt. Det er et navn vi føler et sterkere eierskap til, sier Kiss.

Han er tydelig på at kompetansemiljøet skal forsterkes, og Excellerate skal tiltrekke seg de dyktigste kommersielle konsulentene på å utvikle mennesker og organisasjoner.

– Vi skal være et miljø som tiltrekker seg ambisiøse og dyktige mennesker som ønsker å bidra til å utløse konkurransekraft for våre kunder. Vi er alltid på jakt etter de som liker å jobbe med salg og forretningsutvikling. Viktigste egenskaper hos våre eksperter er at de liker å tenke nytt, de trives med endring og motiveres av å sikre at andre lykkes, avslutter Kiss.

Tre av Norges beste konsulenter til Excellerate

Tre av Norges beste konsulenter til Excellerate

Vi søker Norges beste konsulenter på salgsopplæring og bedriftsutvikling

Vi søker Norges beste konsulenter på salgsopplæring og bedriftsutvikling