5 tips: hvordan få til vellykket onboarding av nyansatte?

Dato: 13.02.2018 Ledelse, E-læring
Ronny Kiss

Forfatter:

Ronny Kiss

Du har nettopp vært gjennom en omfattende rekrutteringsprosess og etter mye arbeid er du sikker på at du har ansatt den riktige kandidaten. Mandag morgen møter hun opp på jobb full av forventninger. Hva nå? 

Onboarding er en svært viktig faktor i de fleste bedrifter, men skal vi tro HR-eksperten Paul Falcone(1) bommer mange organisasjoner kraftig i sin employee onboarding-prosess: de fleste bruker svært lang tid og mye ressurser på rekrutteringen av nye medarbeidere og ledere, men få setter av nok tid og ressurser på introduksjonsprosessen.

Slik får du lavere turnover og nyansatte til å skape verdi raskere 

Det finnes mange ulike oppfatninger av hva onboarding innebærer. Det kan være tanker om at vedkommende skal bli vist rundt på arbeidsplassen, bli inkludert i det sosiale og ikke minst få god opplæring.

Dette er vel og bra, men en slik forståelse av onboarding kan bli for snever og gjøre at organisasjonen ikke klarer å utnytte den nyansattes potensiale. 

En dårlig onboardingsprosess kan ikke minst være en årsak til høy turnover. Jo bedre arbeid det legges i denne prosessen, jo raskere begynner den nyansatte å skape verdi for organisasjonen.

I tillegg viser undersøkelser at ansatte som går gjennom en ordentlig onboarding-prosess hadde 69 prosent større sjanse for å bli i organisasjonen i tre år(2). Videre også at det kan øke de ansattes prestasjoner med 11,3 prosent(3)

Les også: Har dere tilfredse eller engasjerte ansatte?

 

Onboarding kan være en omfattende prosess

I forskningen defineres ofte onboarding som prosessen der nyansatte blir imøtekommet og integrert i organisasjonens kultur, der et bredt spekter av den nyansattes behov blir ivaretatt (utstyr, nettverk, trening o.l.). 

Prosessen varer ofte i over ett år og kan inkludere flere avdelinger og funksjoner.(4) Så hvor begynner man?

 

 

5 tips til din onboarding-process 

Onboarding dreier seg med andre ord om noe mer enn det som skjer de første dagene. Det er en prosess som varer fra den ansattes første dag, helt til hun er helt fungerende på arbeidsplassen. Her har vi samlet noen tips du bør fokusere på ved dine nyansettelser.

  1. Lag en konkret, klar og skriftlig onboarding-plan. De beste på dette har egne onboarding-programmer. Forskning antyder at et formelt og skriftlig onboarding-program er mer effektivt(5).

  2. Sørg for at programmet og den ansatte blir kontinuerlig fulgt opp gjennom kvalitetssikret teknologi og måleinstrumenter. Dette er noe av det aller viktigste. Mål den ansattes fremgang ved bestemte milepæler som for eksempel 30 dager, 100 dager, 150 dager og så videre.

Vi bruker e-læring internt og hos våre kunder. Gjennom et enkelt system og engasjerende innhold, så vil nye ansatte bli bedre kjent med bedriften og lettere mestre stillingen. I tillegg bruker vi prestasjonsmåling på å evaluere effekten av treningen, og hvilken effekt den har blant ansatte og kunder.

  1. Gi den nyansatte en mentor. Ukentlige møter kan gi store fordeler for både den nye, men også mentoren. Mentoren kan fungere som et slags sikkerhetsnett og gi den nyansatte større selvtillit.

  2. Da er vi inne på kjernen i tips nummer fire: Sikre ordentlig sosial integrering på arbeidsplassen gjennom å la den nyansatte arbeide med erfarne medarbeidere for å lære om organisasjonen. At nyansatte føler seg sosialt komfortable og aksepterte er sentralt for suksess. 60 prosent av ledere som mislykkes med sin onboarding-prosess skylder på slik mangel på sosial intergrering(6).

  3. Til slutt: Husk at onboarding er ikke bare HR-avdelingens eller den nærmeste lederens jobb. Gjør onboardingen til hele organisasjonens jobb.

 

Kilder

(1) Falcone, P. (2016) 75 Ways for Managers to Hire, Develop, and Keep Great Employees, AMACOM.

(2) Ganzel, R. (1998). Putting out the welcome mat. Training, 25-27

(3) Lavigna, B. (2009), “Getting onboard: integrating and engaging new employees”, Government Finance Review, Vol. 25 No. 3, pp. 65-70.

(4) Graybill, J. O., Carpenter, M. T. H., Offord, J., Piorun M., Shaffer, G., (2013) «Employee onboarding: identification of best practices in ACRL libraries», Library Management, Vol.34 Issue: 3, pp.200-218, https://doi.org/10.1108/01435121311310897

(5) Zahrly, J., & Tosi, H. (1989). The differential effect of organizational induction process on early work role adjustment. Journal of Organizational Behavior, 10, 59-74

(6) Fisher, C. D. (1985). Social support and adjustment to work: A longitudinal study. Journal of Management, 11, 39-53.

Slik er fremtidens selgertyper

Slik er fremtidens selgertyper

FORCE Technology – Fremtidens selger

FORCE Technology – Fremtidens selger

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?