Har dere tilfredse eller engasjerte ansatte?

Dato: 10.01.2016 Ledelse
Leif Ottesen

Forfatter:

Leif Ottesen

Ble du glad for at undersøkelsen viste at dine medarbeidere er tilfredse? Da ble du lurt! Topplinjen din vokser ikke på grunn av tilfredshet, men på grunn av engasjement!

Du kjenner helt sikkert til den, den årvisse medarbeidertilfredshetsundersøkelsen. Øvelsen der vi fyller inn masse informasjon om mange aspekter ved vårt arbeidsliv. Resultatene bearbeides av kloke mennesker med viktig kompetanse og deles med ledelsen. Det jobbes med resultatene og, avhengig av om de er positive eller negative, igangsettes forskjellige tiltak som forhåpentlig gir en endring i resultatene av neste års undersøkelse.

Hva slags medarbeidere har du?

En tilfreds medarbeider er reaktiv og reagerer på det som skjer rundt han, mens en engasjert medarbeider er proaktiv og tar initiativ i forhold til hva hun ønsker skal skje rundt henne. En tilfreds medarbeider peker på eksterne ting som grunner til et resultat. En engasjert medarbeider peker på seg selv.

Hva er så denne medarbeidertilfredsheten vi måler? Hva betyr den for medarbeidernes prestasjoner? Hva betyr den for hva lederen skal fokusere på? Og hvordan påvirker den virksomhetens omsetning?
Lær mer om medarbeiderundersøkelser

Hva slags medarbeidere ønsker du deg? 

Medarbeidertilfredshet er en komplisert størrelse. Den er summen av mange deler, f.eks. kollegaene dine, dine ledere, lokalene du jobber i, verktøyene du bruker, dine forventninger til jobben og mere til. Hva forbinder du med ordet tilfredshet? Følelsen når budsjettet er i havn? Opplevelsen av et godt møte? For mange av oss er det naturlig å si «jeg er tilfreds» når vi har fått oppfylt ønskene våre. Hva ønsker en medarbeider seg? Det er selvfølgelig veldig mange forskjellige ting, men ofte er det menneskelig å ønske seg at en situasjon blir mer behagelig. Det kan også være at man kan fokusere på det man selv ønsker eller synes er interessant. For virksomheten betyr dette at en tilfreds medarbeiders prestasjoner er tilfeldige, altså avhengige av eksterne faktorer.

Les også: 5 tips til vellykket onboarding

 

En engasjert medarbeider, derimot, utvikler sine prestasjoner gjennom å utfordre status quo hele tiden. For lederen betyr det at hun møtes av unnskyldninger eller muligheter, avhengig av om det er en tilfreds eller engasjert medarbeider hun snakker med. Og dermed må lederen enten jobbe med å fjerne unnskyldninger eller med å utvikle muligheter. For en virksomhet vil det å utvikle muligheter helt sikkert gi et bedre resultat, bedre lønnsomhet og en høyere omsetning, om alt annet er likt.

Engasjerte medarbeidere er avgjørende

Medarbeidertilfredshet påvirker medarbeideren. En utilfreds medarbeider gjør en dårligere jobb enn om hun var tilfreds. Det skyldes at vi ikke ønsker å være utilfredse, altså er det en situasjon vi ønsker å komme vekk fra. At vi ønsker å komme vekk fra situasjonen betyr ikke at vi automatisk går i den retningen som er best for virksomheten. 

 

Engasjerte medarbeidere blir tilfredse fordi de engasjerer seg i seg selv, jobben og virksomheten og fordi de har mål og retning, ønsker og forventninger, verdier og interesser. Engasjerte medarbeidere vil gjøre en god jobb uansett. En tilfreds medarbeider, derimot, vil ikke tenke proaktivt i forhold til situasjonen, men bli utilfreds. Det er forskjellen på engasjement og tilfredshet. Forskjellen på reaktivitet og proaktivitet.

Les gjerne om hvordan du kan få motiverte ansatte som også kan bli de beste ambassadører. 

 

For deg som leder betyr det at du enten trekker tilfredse medarbeidere etter deg eller styrer engasjerte medarbeidere i riktig retning. Hva tror du hjelper deg å nå dine mål?

FORCE Technology – Fremtidens selger

FORCE Technology – Fremtidens selger

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft