Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?

Dato: 26.08.2019 Ledelse, Innovasjon, Strategi

Fremtiden er nå. Omgivelsene dine endrer seg daglig. Konkurransekraft krever investering i fremtiden gjennom endring og utvikling. Det er ingen quick fix. Strategi må inkludere gode verdier for bedriften og de ansatte. Men også for kundene dine og samfunnet. Hvilken verden bidrar du med å skape?

 

En strategisk ledelse innebærer ansvar og styring

"Strategy is the determination of the basic long-term goals of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals"Alfred D. Chandler Jr.

 

Chandler var en professor i forretningsledelse ved Harvard Business School og Johns Hopkins University. Alfred Chandler skrev mye om ledelsesstrukturene til moderne selskaper.

I utdraget ovenfor forklarer han hva en strategisk ledelse innebærer. Du må ta ansvar og styring med de prosesser som støtter de viktigste langsiktige selskapsmålene. Du må vite hva dine viktigste retningsvalg er og hvilke ressurser som er påkrevd for å nå målene.

Strategi handler om å se det langsiktige bildet. Samtidig må du ikke glemme alle enkeltdelene, både de ytre og de indre kreftene som påvirker. Du må ta noen valg. Strategien er en plan som sier noe om hva som skal gjøres for å nå målet. 

Strategien skal sørge for at du får bærekraftige og varige fordeler sammenliknet med konkurrentene. Samtidig som du må levere gode økonomiske resultater. Din strategi må derfor inkludere rammer som også ligger utenfor komfortsonen.

Interessert i hvordan du skal legge opp strategien? Les om 3 fallgruver og test selskapets strategi på neste ledermøte. Kan du krysse av på én av de, er det på tide med en endring - løft selskapet inn i fremtiden med en helt ny strategiprosess. 

 

Strategi er også å være endringsdyktig

Er du blant de som har en fantastisk plan som fungerte godt i fjor? Eller året før? Da kan jeg sannsynligvis ikke tilføre deg noe du opplever som verdifullt. Du har jo allerede planen klar og fingeren på avtrekkeren. Eller er du blant de som har innsett at det som har fungert tidligere ikke gir noen som helst garanti for fortsatt gode resultater?

Strategien som har tatt selskapet dit dere er i dag er ikke den samme som vil skape vekst i morgen. Men kanskje er du en som velger å utvikle deg? Og som virkelig har tatt innover deg at endring er det eneste som er konstant.

Verden har aldri utviklet seg så raskt og kommer aldri igjen til å utvikle seg så tregt som akkurat nå, fordi endringstakten øker. Så, hva sier du? Får jeg utfordre deg akkurat her og nå? Hvilken fremtid er du og din bedrift med på å skape fremover?

 

Verden 2030, er du klar? Er din bedrift klar for fremtidens utfordringer?

Privatlivet er dødt.

Dette forklarer trendforsker ved NYU Stern School of Business. Hun hjelper ledere og deres organisasjoner og bedrifter forberede seg på en fremtid med kunstig intelligens. Les gjerne selv om hennes funn i publikasjonen: 2019 Emerging tech trends. Tidsskriftet Forbes rangerte Webb som en av verdens fem viktigste kvinner til å kunne forutse teknologiske endringer. 

Hun advarer oss mot konsekvensene av at store firmaer kan registrere alle mulige opplysninger om oss. Har du tenkt på at smartklokken din rundt håndleddet, eller smarttelefonen i lommen, bare var begynnelsen?

 

Biometrisk data er den «nye» smart-løsningen. Har du en strategi for dette?

Tenk på det. I fremtiden vil du kunne kjøpe klær som kan registrere svette, puls og bevegelser som forteller oss hvordan vi trener over tid. Du har kanskje tatt i bruk smarte talestyrte tjenester som høyttaleren Google Home, Alexa eller Siri?

Hva syns du? Har du tenkt på muligheten for at den tar opp dine samtaler uten at du har bedt den om det? Hva tenker du om at både Apple, Google og Facebook allerede har innrømmet, i en artikkel i The Guardian, at dette har skjedd, og at samtalene analyseres for å forbedre talestyrte tjenester? Hva med Chat-tjenester som merker at du er sint?

Amy Webb mener det kan være både positivt og negativt. Men hun mener også at vi er i ferd med å miste kontrollen over hvordan informasjonen kan brukes. Vi har ikke strategier som holder tritt med utviklingen av kunstig intelligens. Ikke enda.

Du trodde kanskje chattetjenester som registrerer dine følelser eller sosiale medier som registrerer om du har drukket for mye når du skriver, er science fiction. Det er feil. Samfunnet i USA og Kina bruker det allerede. Og snart vil Europa også dilte etter.

Trendrapporten omfavner så mangt og den er kjempeinteressant. Men for deg gjelder det å finne ut av hvilke trender som er relevant for deg og din bedrift.

Men hvordan begynne tenker du? Vi kan hjelpe deg med å finne ut det som er relevant for din bransje og din bedrift, slik at du får innsikt i hva som er viktig å lære mer om. Du får verktøy slik at du kan skape økt konkurransekraft i markedet.

          

Du må ta sjanser for å lykkes med en god strategi

Men det gjelder ikke å ta skipper-tak. Veien til økt konkurransekraft er å opprettholde tempoet. Sett i gang med et prosjekt for å tydeliggjøre dine veivalg og prioriteringer for bedriften, deres avdelinger og deres medarbeidere. Langsiktige planer vil trekke opp kursen for fremtiden og alle vil kunne samordne seg til en felles innsats, mot et felles mål slik at avtalt strategi gjennomføres.

For å komme i kontakt med nåtiden, og fremtiden, trenger du å være endringsdyktig. Du trenger ikke å sprinte, du kan fortsette i samme tempo, men du må ta høyde for omgivelsene rundt deg og hvilken vei du befinner deg på.

Husker du eventyret om haren som kappløp med skilpadden? Hvem vant? Skilpadden. Å følge med på det som skjer rundt deg, utviklingen teknologisk og i samfunnet er alfa-omega.

Ledernytt mener at det å være åpen for nye ideer og muligheter gir best forutsetninger for å lykkes. Det er nok sant. Trender gjør det mulig for deg å se forutsetningene for vekst.

Utfordringen din blir å tenke nytt. Da må de gamle ideene – opplevelsen av å ha full kontroll på ditt selskap og din bransje – ut av hode først. Skremmende? Ja, men ingenting som er verdt å gjøre kommer uten risiko.

 

En strategi kan ikke lages på «gamle» ideer eller dårlige verdier.

Den må ut av tunge, kjedelige og lange dokumenter. For ikke å snakke om Excel-ark! Om strategien omsettes til verktøy som kan brukes daglig, vil dette være en mer effektiv løsning som skaper gjennomføringsevne.

Forbrukere har nesten all makt. Det er ikke nytt – men flere har blitt bevisst på dette.

Selskaper som jukser, lyver og lurer sine kunder leker med ilden. De risikerer synkende kundegrunnlag. Personlige verdier, saker vi brenner for i det private styrer våre valg i kjøpsprosessen i større grad enn tidligere.

Selskaper som kan vise til integritet, å være til å stole på og at verdiene gjenspeiles i hele bedriften gjennom kultur, gjør at du vil kunne nyte gode forhold fremover. Men om kulturen og kjerneverdiene brytes ned, ikke er tatt med i betraktning eller opprettholdes, gjenspeiles dette i hvordan organisasjonen fremstår. Det påvirker hvorvidt selskapet lykkes med å gjennomføre sin strategi. Verdier og kultur er lik selskapets gjennomføringsevne.

XXL opplevde å bli synliggjort på en svært dårlig måte med prisjuks og krigføringskultur blant de ansatte. Også grise-industrier i Norge ble vist fra en forsøkt skjult side med NRKs brennpunkt dokumentar. Tenk etter – hvor mye svinekjøtt har du kjøpt siden dette ble kjent? Kan du helt ærlig si at dokumentaren ikke har påvirket dine valg i sommer? Det å fortsette som før, når vi har ny kunnskap, er ensbetydende som å støtte atferden overfor grisene vi så i dokumentaren.

Verden blir stadig mer transparent, forbrukerne kan finne ut om du og din bedrift virkelig etterlever de verdiene de har sagt er deres. Din strategi må inkludere slike fremtidige problemstillinger. Fremtiden er nå.

 

Du må ha en strategisk plan som tar høyde for hvordan fremtiden kan bli

Dine rammebetingelser trenger innsikt fra nyere ståsted. Du kjenner din bedrift godt, men kjenner du til andre fra en helt annen bransje? Se dine rammebetingelser som muligheter til å prestere bedre. Første steg til endring er erkjennelse. Ta sjanser. Se nåtiden med nye øyne.

Konkurransekraft krever investering i fremtiden gjennom endring og utvikling. Det er ingen quick fix. Alle kan lese en trendrapport. Men det å lese en trendrapport gir liten verdi i seg selv. Det er bare når en vet hvilke trender som er relevant for din bedrift at strategier kan gi svar på hva og hvordan konkurransekraft kan skapes gjennom å finne, vinne og beholde kunder.

 

Du kan gjerne lese mer om bærekraft og hvorfor den er vår tids største og viktigste utfordring. 

 

Ønsker du mer innsikt i hvordan du kan legge frem en god strategisk plan for fremtiden? Ta konkakt!

 

Ikke alle kunder er like viktige!

Ikke alle kunder er like viktige!

Kunsten å velge de riktige kundene

Kunsten å velge de riktige kundene

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering

Nytt verktøy for strategisk kundesegmentering