10 ferdigheter ledere vil ha

Dato: 15.02.2016 Ledelse
Ulf Rasmussen

Forfatter:

Ulf Rasmussen

Hvilken type kompetanse og hvilke ferdigheter vurderes i dag som mest attraktiv og interessant for de største internasjonale bedriftene? University of Kent har publisert en rangering over de ti viktigste ferdighetene som ledere i store internasjonale bedrifter verdsetter mest hos sine medarbeidere.

 

Hvilke ferdigheter vektlegger ledere og arbeidsgivere blant sine ansatte? Undersøkelsen universitetet har gjennomført avdekker en liste av ulike ferdigheter som ble flest nevnt. 

Internasjonal undersøkelse viser "Top 10 Skills"

University of Kent har spurt store internasjonale arbeidsgivere som Microsoft, BBC og andre store aktører om hvilke ferdigheter de rangerer på topp hos sine medarbeiderne.

Topp 10 listen de kom frem til må sies å være både oppsiktsvekkende og interessant i forhold til tidligere undersøkelser på dette området.

Vil du vite mer om de 5 beste ferdighetene utdypet med egne analyseringer, les nedenfor. 


Last ned Guide: Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere

 

1. God muntlig kommunikasjon og formidlingsevne

Evne til å kunne uttrykke tanker, ideer og kunnskap på en tydelig og klar måte.

Det er svært interessant og noe overraskende at muntlig kommunikasjon og formidlingsevne rangeres helt på topp i denne rangeringen.

Evne til å kunne snakke for seg, gjøre seg forstått og uttrykke seg til andre mennesker anses som spesielt betydningsfullt i forhold til alle andre type ferdigheter.

Paradoksalt nok så er ikke dette en type ferdighet som har blitt spesielt vektlagt på norske høyskoler og universitet opp gjennom årene, heller ikke i dag. Kanskje fremtiden vil kreve at bedrifter i større grad skolerer medarbeiderne i kommunikasjon og retoriske ferdigheter?

2. Samarbeidsevner

Evne til å kunne samhandle og samarbeide godt med andre mennesker

Det er en kjensgjerning at det i dagens stadig mer digitaliserte samfunn og næringsliv stilles større krav til medarbeidernes evne til dialog og å jobbe sammen med andre, på ulike områder.

Å jobbe «solo» blir mer og mer sjelden i de fleste yrker og bransjer. Å være dyktig alene er lite relevant og interessant i dagens samfunn hvis du ikke også kan være dyktig sammen med andre.

Les også: Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

 

3. Kommersiell innsikt og forståelse

Evne til å forstå alle de kommersielle realiteter som påvirker organisasjonen

Medarbeiderens kommersielle innsikt og forståelse vurderes i denne undersøkelsen som en av de aller viktigste ferdighetene sett fra arbeidsgivernes side.

Kan en viktig årsak til at denne ferdigheten blir så høyt ranket være at bedriftene i stadig økende grad vurderer at verdiskapning må skje i alle roller og på alle nivå for at bedriften skal evne å være konkurransedyktig i et stadig tøffere marked?

Skolering i økt kommersiell innsikt og forståelse på alle nivåer og i alle roller vil etter all sannsynlighet være verdifullt for svært mange bedrifter i årene fremover.

4. Informasjonsinnhenting og analyse

Evne til å systematisk samle informasjon for å etablere fakta og prinsipper. Forstå og analysere innhentet informasjon samt kunne formidle informasjonen videre til kolleger, kunde og andre.

I en verden der tilgangen på informasjon aldri har vært større gjennom internett og digitaliseringen i samfunnet, så vil innhenting, analyse og tolkning av informasjon bli en stadig viktigere ferdighet for både bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker.

Evne til å tolke, lære og tilegne seg informasjon raskt spås i denne forbindelse til å bli viktigere enn opparbeidet kunnskap i fremtidens arbeidsliv.

5. Initiativ og egenmotivasjon

Evne til å handle på eget initiativ, identifisere muligheter og være proaktiv i atferd og handling. Evne til å tenke, reflektere og legge frem ideer og løsninger i forbindelse med ulike situasjoner, utfordringer og problemstillinger en selv, kolleger eller kunder opplever.

Tiden er forbi der medarbeidere kun skulle utføre og gjøre det de fikk beskjed om fra sine overordnede. Før i tiden sa en også at lederne skulle tenke og medarbeiderne skulle jobbe.

Den tiden er også forbi, sannsynligvis for alltid. I dagens bedrifter og organisasjoner er vi avhengig at alle både tenker og jobber, uavhengig av rolle eller posisjon.

Når arbeidsoppgaver og utfordringer må løses i et stadig økende tempo, i et stadig mer konkurranseutsatt marked, så vil bedriftenes og organisasjonenes vekst og overlevelsesevne avgjøres av enkeltmenneskers initiativ, innsats og prestasjoner.

 

Resten av "Top 10 skills" fra Kent University:

Nedenfor kan du se en kort liste om de andre ferdighetene som også rangerte høyt i utvalget:

  • Egendriv
  • Skriftlig kommunikasjonsevne
  • Planlegging og organisering
  • Fleksibilitet
  • Personlig effektivitet og tidsplanlegging

 

Hvilke tre ferdigheter anser du som viktigst? 

 

New call-to-action

FORCE Technology – Fremtidens selger

FORCE Technology – Fremtidens selger

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft